‘Groen gas zo vertrouwd als groen gras’

“Groen gas moet net zo gewoon worden als groene stroom. Of, nog beter, net zo vertrouwd als groen gras.” Dat zei staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vrijdag 1 juni 2012 in Groningen waar hij de eerste groengasgestookte bedrijfsauto’s van Gasunie de weg op hielp. De feestelijkheid viel samen met de landelijke Groengas Dag.

Staatssecretaris Atsma en Geert Graaf, lid van de Raad van Bestuur van de Gasunie, vlaggen de eerste van 21 onderhoudswagens uit die op groen gas rijden.

Het nationale gastransportbedrijf neemt vandaag 21 onderhoudswagens in gebruik die rijden op groen gas. Ze vervangen modellen die op (fossiele) dieselolie reden. De bedoeling is dat Gasunie uiteindelijk z’n hele wagenpark (284 bedrijfsauto’s) laat rijden op groen gas. Een gasgestookte motor stoot veel minder roet en stikstofoxide uit dan een conventionele dieselmotor. Wanneer het gas afkomstig is uit vergisting van mest en/of afvalstoffen, draagt het bovendien bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

“Groen gas is een drager van duurzame, schone energie en past in de ontwikkeling naar een klimaatneutrale economie”, aldus Atsma. “Nederland ligt in een goede scoringspositie, want we zijn van oudsher gasland. En het Noorden, vroeger wingewest voor aardgasbaten, is nu koploper in de productie van groen gas.”

Behalve door boeren met mestvergisters, wordt groen gas in Noord Nederland ook geproduceerd door bijvoorbeeld afvalverwerker Omrin in Oudehaske, de SuikerUnie in Groningen en Attero in Wijster. Gasunie tankt het gas voor z’n nieuwe bedrijfsauto’s overigens niet bij een speciale groengas vulstation. De brandstof komt gewoon uit het (aard)gasnet, maar omdat er groengascertificaten bij gekocht worden is de afnemer ervan verzekerd dat het verbruikte gas biologisch geproduceerd is. Deze verkoop- en distributiewijze is vergelijkbaar met die van groene stroom.

Atsma refereerde in Groningen aan het ‘Lente-akkoord’ waarin 200 miljoen euro is vrijgemaakt voor verduurzaming van de economie. Een van de doelen die daaruit gestimuleerd zullen worden, is de productie van duurzame energie door agrarische bedrijven. ‘Voor verduurzaming van de landbouw is in 2013 20 miljoen euro beschikbaar, plus 50 procent cofinanciering door Europa,’ aldus de staatssecretaris; “Mestvergisting kan daarvan volop profiteren.”

Volgens deskundigen van het Energietransitieplatform Nieuw Gas kan het aandeel groen gas in 2020 oplopen tot 10 procent van de totale aardgasproductie in Nederland. Atsma: ‘Nederlandse bedrijven kunnen hun sterke positie op de internationale gasmarkt uitbreiden door zich te richten op groen gas. Daarmee wordt tegelijkertijd de mestproblematiek aangepakt, maar ook waterschappen kunnen hun boekhouding verbeteren door biogas te produceren in energiefabrieken. De totale groene sector is een energiemotor voor onze economie. Koeienmest, rioolwater, vis- en deegresten, alles wat in de gft-bak kan: we hebben biomassa genoeg om te vergisten en bewerken.’

De prijs van groen gas ligt gemiddeld tussen de 0,81 en 0,89 euro per kilo; 50 procent goedkoper dan benzine. Groen gas kan gebruikt worden in auto’s die af-fabriek geleverd worden met een zogenoemde bi-fuel installatie; deze hebben zowel een benzinetank als een gastank aan boord. In Nederland rijden inmiddels zo’n 3000 auto’s op groen gas.

Plaats een reactie