Groen gas voor Gasunie

Gastransportbedrijf Gasunie schakelt voor een deel van zijn bedrijfswagenpark over op groen gas. Het gaat om 21 bedrijfswagens die worden ingezet voor onderhoud aan het gastransportnet. Uiteindelijk zullen alle 284 bedrijfsauto’s op groen gas gaan rijden.

Gasunie, Energy for life

Bij rijden op groen gas komt minder CO2 en fijnstof vrij dan bij andere brandstoffen. Groen gas is CO2-neutraal en geldt daarmee als duurzame energiebron. CEO Paul van Gelder: “Groen gas is een belofte voor de toekomst, ook als het gaat om duurzame mobiliteit. Nadat we begin dit jaar zijn overgestapt op groene energie voor onze kantoren, is rijden op groen gas een logische vervolgstap in de vergroening van onze bedrijfsactiviteiten.”

Gasunie wil een bijdrage leveren aan de overheidsdoelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie en CO2-reductie. Groen gas vervult daarin een belangrijke rol.

Groen gas is biogas, dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Het wordt geproduceerd uit afval, zoals mest, rioolslib of gft-afval. Waar deze stoffen voorheen werden beschouwd als afval, vormen ze nu een bron van energie.

Plaats een reactie