Groen gas motor voor duurzame energie

Groen gas is de motor voor duurzame energie. Dit zei minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 6 september 2011 toen hij de eerste stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+) toezegde aan de Groene Poort.

De Groene Poort, een samenwerkingsverband van 5 jonge Zeeuwse boeren en een innovatieve glastuinder, krijgt met de subsidie zekerheid over de inkomsten van de productie van groen gas. De Groene Poort is met de SDE+ 12 jaar lang verzekerd dat de inkomsten over het groene gas dat ze aan het gasnet leveren wordt aangevuld tot 62 cent per kuub.

SDE+ en groen gas
Verhagen: ‘Het enorme aantal groen gas projecten die interesse hebben getoond in de SDE+ bewijst dat groen gas kan concurreren met andere vormen van energie. De SDE+ biedt de mogelijkheid om de productie van groen gas de komende jaren uit te bouwen.’ Ruim tweederde van de subsidie-aanvragen voor duurzame energie betrof aanvragen voor het opwekken van groen gas. Het groene gas kan in het Nederlandse gasnet worden ingevoegd, omdat het dezelfde kwaliteit heeft als het aardgas.

Grote belangstelling
Met de stimuleringsregeling SDE+ helpt EL&I ondernemers zo kosteneffectief mogelijke duurzame energie op te wekken.

Op 1 juli 2011 is de SDE+ regeling opengesteld, het beschikbare budget was 1,5 miljard euro. De belangstelling bleek overweldigend. Bedrijven geven aan met een lager subsidiebedrag energie te kunnen opwekken. Met de SDE+ ontstaat concurrentie tussen projecten. Hierdoor kan met minder geld meer duurzame energie worden gerealiseerd.

Stichting Groen Gas Nederland
Minister Verhagen lanceerde tevens de stichting Groen Gas Nederland. Deze stichting bundelt kennis, stimuleert projecten en helpt de ontwikkeling van de groen gasmarkt te versnellen. Groen Gas Nederland wil dat in 2014 totaal 300 mln kuub groen gas wordt geproduceerd. Dit is voldoende gas om de stad Utrecht een jaar van energie te kunnen voorzien. Van productie tot afzet, alle schakels van de groen gas markt zijn in de stichting vertegenwoordigd.

Verhagen: ‘Nederland heeft voldoende biomassa, we kunnen dat vergisten en bewerken. Dan hebben we groen gas in overvloed. Biogas op aardgaskwaliteit is duurzaam, efficiënt, en het biedt economisch volop kansen.’

Vertogas: wettelijke status
EL&I geeft 400 duizend euro aan Groen Gas Nederland. Tevens krijgt Vertogas, de certificeerder van groen gas, een wettelijke status. Aangezien groen gas via hetzelfde gastransportnetwerk naar de consument gaat als aardgas, mengen de gassen. Om zeker te weten dat groen gas daadwerkelijk duurzaam geproduceerd is, ontvangen de energiebedrijven certificaten voor groen gas. De markt weet zo precies waar ze aan toe is als gas door Vertogas is gecertificeerd: duurzaam geproduceerd gas.

Plaats een reactie