Groeiende groep oldtimers veroorzaakt steeds meer schadelijke emissies

0
680

Auto’s ouder dan 25 jaar (oldtimers) vormen in een aantal grote steden nu nog ongeveer 1% van het licht wegverkeer. Zij zijn echter wel verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de uitstoot aan PM10-fijn stof en 20% van de NOx. De uitstoot van fijnstof (PM10) uit de uitlaat van dieselvoertuigen van die leeftijd, goed voor de helft van de import van oldtimers, is 80 keer hoger dan van een moderne dieselauto.

Hetzelfde geldt voor oldtimers op benzine en LPG. De uitstoot van NOx van deze voertuigen is 40-100 keer hoger dan van een moderne benzineauto. De import van één oude auto van voor 1988 doet zo het effect van vele nieuwe schone auto’s teniet. Dat blijkt uit het onderzoek “Milieueffecten van oldtimers” dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben uitgevoerd en dat vandaag is gepubliceerd.

Staatssecretaris Atsma constateert dat het rapport de vermoedens bevestigt. “Jonge oldtimers, net ouder dan 25 jaar, zijn de afgelopen jaren in flinke aantallen geïmporteerd en worden steeds vaker ingezet voor dagelijks gebruik. Omdat deze auto’s sterk vervuilend zijn, zijn ze in hoge mate verantwoordelijk voor de luchtvervuiling in met name grote steden.” Atsma wil samen met zijn collega-staatssecretaris Weekers (Financiën) serieus kijken naar de aanbevelingen in het rapport. “Enerzijds stimuleren we automobilisten succesvol om te investeren in nieuwe, schone auto’s, maar tegelijkertijd houden we een importstroom van vieze, oude auto’s in stand, waarmee de winst van schone lucht voor een groot deel weer ongedaan wordt gemaakt.”