Groeiende behoefte aan financiële gezondheid

De voorlichtingswebsite Nibud.nl is 5,2 miljoen keer bezocht in 2013. Dagelijks wordt de site gemiddeld veertienduizend keer geraadpleegd.

Euro, munten, bankbiljetten

Dit is 20% meer dan in 2012. En zelfs twee keer zo vaak als in 2011. Het Nibud ziet dat er een groeiende behoefte is aan onafhankelijke informatie over financiën.

Consumenten zijn ongerust over hun geld en willen steeds vaker weten hoe zij hun financiën goed kunnen regelen. Ook wordt het Nibud meer dan ooit benaderd door het bedrijfsleven. Bedrijven willen weten hoe zij betalingsproblemen bij hun medewerkers en klanten kunnen voorkomen. Het Nibud ziet het als een zeer positieve ontwikkeling dat het steeds gebruikelijker wordt om actief met je geldzaken bezig te zijn.

Actief met je geld aan de slag populair
Het Nibud ziet dat er een groeiende groep Nederlanders is die zeer bewust met zijn financiën bezig is en zelf de regie over zijn uitgaven pakt. Consumenten die het Nibud benaderen zoeken onafhankelijk advies en willen graag weten hoe zij het op het gebied van geld doen in vergelijking met anderen. Een veelvuldig geraadpleegd hulpmiddel is het onafhankelijk budgetadvies. In 2013 is deze internettool, www.persoonlijkbudgetadvies.nl, ruim 162.000 keer ingevuld. Deze online rekentool geeft inzicht in de persoonlijke inkomsten en uitgaven. Ook de tool waarmee berekend kan worden hoeveel spaargeld verstandig is om achter de hand te houden, www.nibud.nl/bufferberekenaar, blijft onverminderd populair en is ruim 156.000 keer doorlopen.

40% meer vragen over schulden
In 2013 zijn 40% meer vragen over schulden en het voorkomen ervan bij het Nibud binnen gekomen dan in 2012. Waar kan ik hulp krijgen voor het oplossen van mijn schulden is veruit de meest gestelde vraag van consumenten. Ook ziet het Nibud een stijging in het aantal vragen van consumenten die graag hulp of begeleiding zoeken bij het regelen van hun geldzaken. In totaal heeft het Nibud in 2013 meer dan 8500 vragen per mail of telefoon beantwoord. Dit is 10% meer dan in 2012. Het Nibud is blij dat zoveel mensen de weg naar het Nibud weten te vinden en actief met hun financiën aan de slag gaan.

Bedrijven willen geldproblemen van klanten en personeel oplossen
Een groeiend aantal bedrijven raadpleegt het Nibud voor het oplossen van de geldproblemen van werknemers. In 2013 zijn ruim 150 workshops ‘Financiële problemen op de werkvloer’ gegeven bij diverse bedrijven in het hele land. Ruim 40 bedrijven hebben in 2013 een Nibud-coach voor werkgevers over de vloer gehad. Daarnaast wordt het Nibud meer dan ooit benaderd door bedrijven die actief met de betalingsachterstanden van hun klanten aan de slag willen. Het Nibud geeft hen handvatten over hoe zij om kunnen gaan met klanten die herhaaldelijk hun rekeningen niet betalen. Zo kunnen door een juiste manier van handelen, de achterstanden worden ingelopen en tegengegaan.

Plaats een reactie