Griepseizoen 2011 – advies apothekers

De KNMP raadt aan om zeer terughoudend te zijn met het gebruik van antivirale middelen tegen de Mexicaanse griep. Ook herhaalt de KNMP de waarschuwing tegen het bestellen van antivirale middelen via apotheken die uitsluitend via internet werken. Personen die het afgelopen najaar gevaccineerd zijn met de griepprik zijn beschermd tegen de Mexicaanse griep.

Preventief gebruik antivirale middelen is onverstandig
Virusremmers zijn alleen verkrijgbaar via een voorschrift van een arts. Het heeft geen zin en het is bovendien onverstandig om preventief het antivirale middel Tamiflu (werkzame stof is oseltamivir) te gebruiken. Bij onnodig gebruik wordt de kans groter dat het middel uiteindelijk minder goed zal gaan werken of dat het virus zelfs resistent wordt voor virusremmers. Bovendien zou het middel gedurende de volledige duur van het griepseizoen moeten worden gebruikt, anders kan de griep alsnog toeslaan. Preventief gebruik van antivirale middelen geeft geen bescherming zoals een vaccin.

Gebruik antivirale middelen tijdens griep niet zinvol
Ook bij behandeling van griep is het gebruik van antivirale middelen niet zinvol. Het gebruik verkort de ziekteduur van gemiddeld 7 dagen naar 5 dagen.

Bescherming via vaccinatie
Het is niet nodig om gezonde personen (waaronder kinderen) te (laten) vaccineren. Het vaccin biedt bovendien pas 2-3 weken na vaccinatie bescherming.

Personen die het afgelopen najaar gevaccineerd zijn met de griepprik zijn beschermd tegen de Mexicaanse griep.

Bestellen antivirale middelen via Internet risicovol
De KNMP blijft patiënten waarschuwen voor het bestellen van geneesmiddelen via apotheken die uitsluitend via internet werken. De herkomst van de medicijnen die daar besteld kunnen worden is veelal onduidelijk en er is een gerede kans dat ze van inferieure kwaliteit zijn. Daarnaast rekenen deze websites geregeld zeer hoge prijzen. Dat geldt ook voor antivirale middelen zoals Tamiflu. De KNMP adviseert patiënten daarom geen Tamiflu of andere geneesmiddelen via Internet te bestellen.

Ook de overheid waarschuwt tegen internetmedicijnen. Voor meer informatie zie de website www.internetpillen.nl van het Ministerie van VWS.

Maatregelen om besmetting te voorkomen
Besmetting met het griepvirus is nooit helemaal te voorkomen. Wel kan men maatregelen nemen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen:

– Regelmatig handen wassen met water en zeep.
– Wegwerp zakdoek gebruiken bij het niezen.
– Contact met personen die de griep onder de leden hebben zoveel mogelijk mijden.
– Zo min mogelijk ogen, neus en mond aanraken.

Vragen over geneesmiddelen? Vraag het uw apotheker!

Plaats een reactie