Griepepidemie is op haar retour

De epidemie van de Mexicaanse griep (AH1N1) is op haar retour. Inmiddels neemt het aantal mensen dat ziek is al twee weken achtereen af, maar de epidemie is nog niet voorbij. Bij de meeste mensen duurt de griep niet langer dan een dag of drie.

Van een griepepidemie is sprake wanneer meer dan 50 op de 100.000 inwoners kampen met griepachtige verschijnselen. Dat is nog steeds in alle regio’s het geval. In week 48 rapporteerden de huisartsen van de CMR-Peilstations van het NIVEL nog 87 op de 100.000 inwoners met griepachtige verschijnselen. Huisartsen zien vooral kleine kinderen met griep (0-4 jaar). In de 44 door de huisartsen ingestuurde en onderzochte neus- en keelmonsters van patiënten met griepachtige verschijnselen is in week 48 16 maal (33%) de nieuwe influenzavariant AH1N1 (Mexicaanse griep) aangetroffen. In totaal is het virus vanaf half juli 319 maal aangetroffen bij patiënten in de peilstations. Ook in de ons omringende landen, zoals België, Engeland en Frankrijk is de griepepidemie op haar retour.

Bijwerkingen vaccin
Om de griep de baas te blijven moet de vaccinatiecampagne nog wel doorgaan. Inmiddels zijn honderdduizenden kinderen en volwassenen gevaccineerd. “De bijwerkingen van het vaccin vallen mee. Ze blijven meestal beperkt tot pijn in de arm waarin is geprikt”, stelt NIVEL-onderzoeker epidemioloog en huisarts Gé Donker. “Uitzonderlijk is dat de epidemie veel vroeger is begonnen. Verder gedraagt die zich als normaal. De piek is na vier tot zes weken en het ziet ernaar uit dat de totale duur een maand of twee zal zijn. Vergeleken met de normale griepepidemie is het aantal mensen dat is overleden relatief laag. Wel zijn het opvallend veel jongeren. Maar ook dat niet meer dan anders, het valt alleen meer op doordat ouderen relatief minder last hebben van deze griep. Bovendien springt het meer in het oog door de meldingsplicht bij overlijden. Normaal hebben we niet zo snel een overzicht van het aantal mensen dat overlijdt aan de griep.”

CMR
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 61 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is representatief naar leeftijd, geslacht, regio en naar verdeling over stad en platteland. De huisartsen rapporteren wekelijks (waardoor trends zeer snel zichtbaar worden) of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in andere registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970. De meeste onderwerpen worden meerdere jaren achtereen vervolgd.

Plaats een reactie