Greenpeace hangt de vuile was buiten van kledingmerken zoals Nike en Adidas

Nike, Adidas en vele andere internationale kledingmerken doen zaken met producenten in China die gif lozen in rivieren waarvan miljoenen mensen afhankelijk zijn voor hun drinkwater en vis. Greenpeace hangt  hun vuile was buiten en publiceert het rapport ‘Dirty Laundry’ , waarin wordt aangetoond hoe deze bedrijven bijdragen aan de vervuiling van Chinese meren en rivieren.

Watervervuiling is een groot probleem voor China. Zeker 70 procent van alle rivieren, meren en waterreservoirs is verontreinigd met schadelijke stoffen. ‘Adidas en Nike doen zich graag voor als groene en maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, maar ze doen te weinig om de mensen en het milieu rondom de kledingfabrieken te beschermen tegen de schadelijke stoffen die bij de productie van hun kleding vrijkomen.’, stelt Pavel Klinckhamers, campagneleider giftige stoffen bij Greenpeace. Greenpeace roept de bedrijven op een voortrekkersrol te nemen en ervoor te zorgen dat hun leveranciers stoppen met de dump én het gebruik van gifstoffen.

In Europa worden gifstoffen zoals nonylphenol en PFOS al vele jaren niet meer gebruikt voor de productie van kleding, juist omdat ze het milieu vervuilen en de gezondheid van mens en dier in gevaar brengen. Klinckhamers: ‘In China heb ik echter met eigen ogen gezien hoe schuimend blauw en geel water uit de afvoerpijpen van textielfabrieken loopt. Pal naast die fabrieken wonen mensen die dat water drinken en de vis eten die erin zwemt.’

Analyses van de watermonsters die Greenpeace onderzoekers hebben genomen bij de textielfabrieken, laten zien dat het hormoonverstorende nonylphenol en de kankerverwekkende perfluor verbindingen (PFC’s, zoals PFOS en PFOA) via het afvalwater in de rivieren terecht komen. Hoewel deze stoffen onzichtbaar zijn, blijven ze generaties in het milieu; deze stoffen zijn door wetenschappers teruggevonden in bloed en moedermelk.

Hoewel de Chinese wetgeving wat betreft het lozen van deze stoffen beperkt is, omzeilen Chinese toeleveranciers zelfs de weinige regels die er zijn door ’s nachts hun afvalwater te lozen.

Nederlandse samenvatting van het rapport: www.greenpeace.nl/vuilewas

Plaats een reactie