Gratis test op hepatitis B en C

Na een succesvolle campagne onder de Turkse bevolking kunnen op 17, 18 en 19 mei ook alle mensen die geboren zijn in Irak, Iran, Afghanistan, Vietnam en voormalig Sovjet Unie een informatieavond over hepatitis bijwonen en zich gratis laten testen op hepatitis B en C. Ook deze campagne wordt georganiseerd door Rijnstate en GGD Midden Gelderland.

Hepatitis
Hepatitis is een leverontsteking en kan ontstaan door een virus. Er zijn verschillende virussen die hepatitis veroorzaken. De campagne richt zich op twee typen virussen die hepatitis veroorzaken en in Iran, Irak, Afghanistan, Vietnam en voormalig Sovjet Unie veel voorkomen: hepatitis B en hepatitis C.

Veel mensen die besmet raken met het hepatitis B of hepatitis C virus, genezen vanzelf zodat het virus weer uit hun lichaam verdwijnt. Soms blijft het virus echter in het lichaam aanwezig. In landen waar hepatitis B veel voorkomt wordt deze infectie vaak bij de geboorte via moeder op kind, of op jonge kind leeftijd opgelopen.

Iemand bij wie het virus in het lichaam aanwezig blijft, noemen men een “drager”. Het virus kan levenslang in het lichaam aanwezig blijven, zonder dat de drager het merkt. Een drager kan ook andere mensen besmetten met het virus.

Het virus hepatitis B of C kan de lever van de drager ernstig beschadigen. Zonder behandeling kan het leiden tot leverziekte (de lever functioneert dan niet meer voldoende). Zo leidt een lang bestaande, niet ontdekte en onbehandelde chronische hepatitis B infectie in 20 tot 40% van de gevallen tot levercirrose of leverkanker, met vele ziekenhuisopnamen als gevolg. Jaarlijks zijn er in Nederland als gevolg van hepatitis B infecties ongeveer tien levertransplantaties noodzakelijk. De kosten van een transplantatie zijn minimaal 200.000 euro.

Lijden en kosten die voorkomen kunnen worden door een behandeling van het virus met medicijnen.

Testen
In Nederland is er geen systematisch testbeleid voor hepatitis B en C bij immigranten. Veel mensen weten bij hun komst naar Nederland niet dat zij besmet zijn met hepatitis B of C, omdat zij geen klachten hebben.

Inmiddels is berekend dat een algemene screening van immigranten met chronische hepatitis B kosteneffectief is. Toch heeft de overheid nog niet besloten om deze algemene screening bij alle immigranten uit landen waar hepatitis B en C veel voorkomen, in te voeren.

Gratis informatieavond en test
Rijnstate en GGD Midden Gelderland bieden alle mensen die geboren zijn in Irak, Iran, Afghanistan, Vietnam en voormalig Sovjet Unie daarom een informatieavond aan over hepatitis waar ze zich gratis kunnen laten testen op hepatitis B en C door een bloedtest.

De informatieavonden vinden plaats van 18.00 tot 21.00 uur op:
– 17 mei 2011 Rijnstate Arnhem-Zuid, Marga Klompelaan 6, Arnhem-Zuid
– 18 mei 2011 Rijnstate Arnhem, Wagnerlaan 55 , Arnhem
– 19 mei 2011 Rijnstate Velp, President Kennedylaan 100, Velp

Op iedere avond zal er om 18.30 en 20.00 uur voorlichting gegeven worden over hepatitis B en C en hebben mensen de gelegenheid om in de eigen taal vragen te stellen.

Met deze campagne willen Rijnstate en GGD Midden Nederland mensen die hepatitis B en C bij zich dragen opsporen en op tijd behandelen, maar ook willen ze gegevens verzamelen ter onderbouwing van een nationale strategie om hepatitis B en C op te sporen.

In andere steden in Nederland zijn soortgelijke projecten opgezet, zoals onder de Chinezen en Turken in Rotterdam en onder de Vietnamezen in Alkmaar.
Met de eerdere succesvolle campagne onder de Turken en met deze campagne onder de immigranten uit Irak, Iran, Afghanistan, Vietnam en voormalig Sovjet Unie is Arnhem ook in dit opzicht een van de meest initiatiefrijkste steden.

Meer informatie: www.rijnstate.nl/hepatitis

Plaats een reactie