Gratis condooms voor jongeren?!

Maak condooms gratis voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar, vindt iets minder dan de helft van de ruim 8700 mensen die in de afgelopen weken de stemwijzer seksualiteit hebben ingevuld.

Het standpunt om jongeren tussen de 12 en 21 jaar te voorzien van gratis condooms, wordt alleen door de PvdD gedeeld. Alle overige politieke partijen zijn er mede om economische redenen tegen. Ook bij andere vragen rondom seksualiteit lopen politieke opvattingen en publieke opinie uiteen.

Op 14 augustus gingen Rutgers WPF en GGD Nederland live met de stemwijzer seksualiteit. Sindsdien is de pagina meer dan 10.000 keer bezocht en hebben ruim 8700 mensen de stemwijzer ingevuld. Met name het verschil in mening over het gratis verstrekken van condooms valt op. 41% van de bezoekers is voor een dergelijk voorstel, 49% tegen. Politieke partijen zijn er echter vrijwel unaniem tegen. Alleen de PvdD is er voor. Veel gehoord tegenargument: in een economische crisis vallen dergelijke kosten niet te verantwoorden. Maar de kosten van gratis condooms zijn niet doorgerekend door het Centraal Planbureau. Zouden ze niet opwegen tegen de kosten van soa-behandelingen?

Anticonceptie op de politieke agenda
Vrijwel alle partijen en 75% van de kiezers zijn overigens wél voorstanders van een basispakket mét pil. De pil is echter evengoed een voorbehoedsmiddel. Zou het kunnen dat men alleen de pil beschouwt als ‘serieuze anticonceptie’ en een condoom meer als voorbehoedsmiddel bij vluchtige contacten? Terwijl een condoom – in tegenstelling tot de pil – ook beschermt tegen soa’s. De discussie over gratis anticonceptie is duidelijk nog niet voldoende gevoerd. En omdat de kosten wel degelijk een zodanige belemmering kunnen vormen, dat jongeren pil en/of condooms achterwege laten, vragen we alle politieke partijen met klem om zich opnieuw te buigen over het onderwerp anticonceptie.

Uitsluiting bij bloeddonaties
Het uitsluiten van homo’s bij het doneren van bloed is een ander heet hangijzer in de politiek. Waar de VVD heel stellig zegt, dat niet de seksuele geaardheid maar het seksuele gedrag de risico’s bepaalt, vinden conservatieve en christelijke partijen het verhoogde risico onaanvaardbaar. Ze blijven daarmee achter het besluit van de Gezondheidsraad staan. Het publiek sluit zich aan bij het standpunt van de VVD en pleit er met 73% voor de ongelijkheid op te heffen.

Tegen feminisering van het onderwijs
Een ander opmerkelijk resultaat is het antwoord op stelling 14: ‘Er moeten meer mannen komen in het onderwijs en de kinderopvang.’ De meeste politieke partijen onderkennen de noodzaak van mannelijke rolmodellen en diversiteit. Alleen PVV en VVD zijn tegen. De VVD onderschrijft het standpunt dat prestatie zwaarder moet wegen dan geslacht. Bij de mensen die de stemwijzer ingevuld hebben, heerst verdeeldheid over deze vraag: 53% is voor meer mannen, 17% is er tegen, en dan is er nog een grote groep die neutraal stemt.

Plaats een reactie