Gouden jubileum Tandheelkunde Nijmegen

De academische opleiding tandheelkunde van het UMC St Radboud in Nijmegen bestaat vijftig jaar. Het UMC St Radboud viert dit in een feestweek van 24 tot en met 30 september 2011 met activiteiten voor patiënten, studenten, medewerkers, reünisten en bewoners van Nijmegen en omstreken.

In september 1961 begint een groep van 45 studenten in Nijmegen aan de academische tandartsstudie. Zes jaar later studeren de eerste zeven van hen af. Het is de derde tandartsopleiding in Nederland. Utrecht en Groningen gingen Nijmegen voor. Na Nijmegen komen er nog opleidingen in Amsterdam.

Dit jaar bestaat de opleiding in Nijmegen dus vijftig jaar. In die periode zijn er hier zo’n zeventigduizend patiënten in behandeling geweest en precies 2500 tandartsen afgestudeerd. Van hen zijn er 117 verder opgeleid tot orthodontist en 78 tot kaakchirurg. Bijna dertig procent van alle Nederlanders heeft een tandarts die in Nijmegen heeft gestudeerd.

Veelbewogen geschiedenis
De geschiedenis van het tandheelkundeonderwijs is veelbewogen. In de jaren tachtig besloot de toenmalige minister van Onderwijs, Wim Deetman, de tandartsopleiding in Utrecht af te bouwen en de twee opleidingen in Amsterdam te fuseren. Van de twee overige opleidingen, die in Nijmegen en Groningen, moest er één sluiten. De afbouw van tandheelkundeopleidingen werd ingegeven door bezuinigingen voor het hoger onderwijs en dalende prognoses van de behoefte aan tandartsen. De instroom van studenten tandheelkunde moest terug van landelijk 465 per jaar naar 120 per jaar.

Zowel Groningen als Nijmegen zaten lange tijd in spanning. Uiteindelijk nam de minister in 1987 zijn besluit. De opleiding in Groningen werd opgedoekt, Nijmegen ontsprong de dans.

Al spoedig bleek dat de behoefte aan tandartsen veel groter was dan geraamd. In verschillende delen van het land ontstond een tandartsentekort. Nederlanders behouden tot op hoge leeftijd hun gebit en hebben dus veel langer mond- en tandzorg nodig. Dit leidde ertoe, dat de opleiding tot tandarts in Groningen in 1996 weer heropend werd.

Vandaag de dag is de animo voor de studie tandheelkunde groot. Voor 2011 hebben zich landelijk maar liefst 1269 gegadigden aangemeld. Er worden 243 eerstejaars toegelaten, van wie 67 in Nijmegen.

Van tandarts naar mondarts
Het beroep van tandarts, en daarmee de opleiding, is in de loop der jaren sterk veranderd. Waren het aanvankelijk uitsluitend eenmanspraktijken, tegenwoordig bestaat een praktijk vaak uit meerdere professionals: tandartsen, één of meer mondzorgkundigen (mondhygiënisten) en één of meer assistenten. De tandarts heeft zich ontwikkeld tot een allround mondarts, die zich allang niet meer uitsluitend op het gebit richt, maar op allerlei behandelingen in de mond en de kaak. Steeds meer tandartsen specialiseren zich, bijvoorbeeld tot implantoloog of parodontoloog. En naarmate de praktijken groeien, neemt ook het belang van goed praktijkmanagement toe. Dat is tegenwoordig dan ook een onderdeel van de opleiding. In verband met al deze ontwikkelingen is de duur van de opleiding in 2009 verlengd van vijf naar zes jaar. Verder is de tandarts vandaag de dag vaker een vrouw dan een man. De afgelopen jaren was zestig procent van de afgestudeerden vrouw.

Festiviteiten met open dag
De laatste week van september is gereserveerd voor de festiviteiten ter gelegenheid van het gouden jubileum. Voor de inwoners van Nijmegen en omstreken wordt er op zaterdag 24 september een open dag gehouden, waar iedere belangstellende welkom is. In het Tandheelkundegebouw aan de Philips van Leydenlaan kunnen bezoekers zelf boren en gaatjes vullen in de plastic kiezen van fantoomhoofden, net zoals beginnende studenten dat doen. Voorts zijn er rondleidingen door studenten, geven docenten lezingen, demonstraties en presentaties en is er een tentoonstelling ingericht. ’s Middags geeft de bekende hypnotiseur Jos Claus een hypnoseshow, een unieke gelegenheid om kennis te maken met het fenomeen hypnose.

De feestweek van 24 tot en met 30 september bestaat verder uit de officiële opening van het gouden jubileum voor genodigden, een feestavond voor staf en studenten, een reünistenbijeenkomst en een slotfeest. Tijdens de officiële opening is er onder andere aandacht voor de 2500ste afgestudeerde tandarts en voor patiënten die vanaf het eerste begin in behandeling zijn bij de onderwijspraktijk.

Meer informatie over het jubileum: www.tandheelkundenijmegen50jaar.nl.

Plaats een reactie