Goede omgangsregels tussen kind en hond onvoldoende bekend bij ouders

In de zomer van 2010 heeft de Hondenbescherming de zogeheten ‘Hond & Kennistest‘ gelanceerd. Via deze test kunnen onder meer ouders en verzorgers van kinderen hun kennis over honden testen en vergroten.

De test meet ook de huidige kennis van ouders en verzorgers. Recentelijk is het aantal deelnemers boven de duizend uitgekomen. Reden voor de Hondenbescherming om te bekijken hoe het is gesteld met het kennisniveau van deze groep.

Uit de resultaten van de test blijkt dat ouders wel de voordelen kennen van omgang met honden door kinderen, maar dat ze minder goed bekend zijn met de juiste omgangsregels tussen kinderen en honden. Zo denkt bijna driekwart van de ouders dat een kind in de nabijheid van een volwassene een hond rustig over zijn kop kan aaien. Dit is echter niet de juiste plek voor een kind om een hond te aaien. ‘Over de kop aaien kan door een hond als zeer onplezierig of zelfs als bedreigend worden ervaren’, aldus Just de Wit van de Hondenbescherming.

Opvallend is verder dat bijna een kwart van de ouders verwacht dat een hond zich prima zal aanpassen aan de komst van een baby. Terwijl dit in de praktijk niet zo lijkt te zijn. Ook lijkt het voor ouders en verzorgers goed zich meer te verdiepen in hondentaal. Zo denkt ruim een derde van de ouders die deelnamen aan de test dat een hond die over een kruipend kind heen staat, dit kind wil beschermen. Dit is echter bijna nooit het geval. ‘Sterker nog, de hond kan middels dit imponeergedrag een ‘hogere positie’ willen bevestigen. Een gedrag dat voor het kind zeer risicovol kan zijn’, aldus Just de Wit.

De Hondenbescherming raadt ouders en verzorgers van kinderen aan om zich voldoende te verdiepen in de juiste omgang tussen kind en hond. Ook als men zelf geen hond heeft, komt men deze toch vaak tegen, bijvoorbeeld bij relaties. In de gratis folder ‘Kind en Hond’ van de Hondenbescherming vindt men informatie over de juiste omgangsregels tussen kinderen en honden. Voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bij de Hondenbescherming een gratis spreekbeurtpakket over honden verkrijgbaar. Op de Kidspagina van de website van de Hondenbescherming kunnen kinderen informatie vinden over een juiste omgang met honden.

Plaats een reactie