Goede lichamelijke conditie verkleint kans op voortijdig te overlijden

Mannen met een goede lichamelijke conditie hebben 43% minder kans om voortijdig te overlijden. Bij een gemiddelde lichamelijke conditie is er sprake van een risicoreductie van 33%. Daarbij maakt de hoeveelheid alcohol die zij per week consumeren geen duidelijk verschil. Dit blijkt uit een onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift American Journal of Preventive Medicine.

Uit diverse wetenschappelijke studies is gebleken dat er een relatie is tussen een goede lichamelijke conditie en een verlaagd risico op voortijdig overlijden. Er zijn ook vele studies waaruit blijkt dat er een relatie is tussen matige alcoholconsumptie en een verlaagd risico op voortijdig overlijden. Er zijn tot dusverre echter nauwelijks studies gedaan waarin deze 2 factoren, lichamelijke conditie en alcoholconsumptie, gezamenlijk worden bekeken.

Studieopzet
In een studie onder ruim 29.400 Amerikaanse mannen tussen de 20 en 79 jaar is dit nagegaan. Van 1973 tot 2006 werden er gegevens verzameld. Om de lichamelijke conditie te meten deden de mannen aan het begin van de studie een inspanningstest. Vervolgens werden zij, ook rekening houdend met hun leeftijd, ingedeeld in 3 categorieën (lage, gemiddelde en goede conditie). Hun alcoholconsumptie werd nagevraagd door middel van het invullen van een vragenlijst. Zij werden ingedeeld in 4 categorieën: niet-drinkers, lichte drinkers (minder dan 3 consumpties per week), matige drinkers (3 – 14 consumpties per week) en zware drinkers (meer dan 14 consumpties per week).

Effect van conditie
Na een follow-up periode van gemiddeld 17,4 jaar bleken er 1.830 mannen (6%) overleden te zijn, waarvan 523 aan cardiovasculaire ziekten. Bij analyse van de gegevens vonden de onderzoekers een lineair verband tussen lichamelijke conditie en het risico op voortijdig overlijden. Mannen met een gemiddelde conditie hadden, na correctie voor alcoholconsumptie en andere bekende verstorende variabelen, een 33% lager risico. De groep mannen met de beste conditie had een 43% lager risico op voortijdig overlijden in vergelijking met de groep mannen met de slechtste conditie. De verlaging van het risico op voortijdig overlijden aan hart- en vaatziekten was in dezelfde orde van grootte.

Effect van alcoholconsumptie
Ten aanzien van de alcoholconsumptie vonden de onderzoekers, na controle voor lichamelijke conditie en andere bekende verstorende variabelen, net als in veel voorgaande studie een J-vormige relatie tussen alcoholconsumptie en het risico op voortijdig overlijden, maar in deze studie was de gevonden relatie met overlijden aan hart- en vaatziekten niet significant.

Gecombineerd effect
In een vervolganalyse gingen de onderzoekers na wat het gecombineerde effect was van conditie en alcoholconsumptie op risico op voortijdig overlijden. Hieruit kwam naar voren dat bij de mannen met de middelmatige en goede conditie de hoeveelheid geconsumeerde alcohol geen aantoonbaar effect had op het verlaagde risico op voortijdig overlijden. Deze gevonden resultaten zijn niet in overeenstemming met de (weinige) eerdere onderzoeken die hier eerder naar zijn verricht, aldus de onderzoekers. Zij geven aan dat dit mogelijk te maken heeft met het kleine aantal personen dat na de uitsplitsing in de 12 verschillende combinatie categorieën meegenomen kon worden in de analyse.

Conclusies
De onderzoekers concluderen dat het gunstige effect van lichamelijke conditie hiermee opnieuw duidelijk is bevestigd maar dat uit deze studie blijkt dat alcoholconsumptie een minder grote (en in dit geval geen significante) invloed heeft op het risico op voortijdig overlijden en op overlijden aan hart- en vaatziekten. Ze vinden dat er meer onderzoek nodig is om deze relaties, ook in andere onderzoekspopulaties, nader te bekijken.

Kanttekeningen
Bij deze studie kan de kanttekening worden geplaatst dat geen rekening is gehouden met het drinkpatroon van de respondenten, terwijl we inmiddels weten dat dit wel van invloed is op de gezondheid. Verder is in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen nooit-drinkers en gestopte drinkers, wat de resultaten enigszins kan vertekenen. Ook is zowel de lichamelijke conditie als de hoeveelheid geconsumeerde alcohol alleen aan het begin van de studie nagevraagd en is het niet ondenkbaar dat er in de loop van 17,4 jaar veranderingen zijn opgetreden in één of beide factoren.

Bron: Shuval K et al. Cardiorespiratory Fitness, Alcohol, and Mortality in Men; The Cooper Center Longitudinal Study. Am J Prev Med 2012;42(5): 460-467.

Plaats een reactie