Goede en slechte sociologie

Sociologie is een omstreden wetenschap in twee betekenissen: haar uitspraken worden door de buitenwacht nogal eens in twijfel getrokken, en binnen het vakgebied lopen de meningen uiteen over wat goede en slechte sociologie is.

Maar de mate waarin de sociologie omstreden is, is in de loop van de tijd veranderd: terwijl er in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw groot optimisme heerste over wat deze nieuwe wetenschap kon bereiken, verkeerde het vak tien jaar later in een diepe theoretische crisis.

Sinds de jaren tachtig is de sociologiebeoefening sterk geprofessionaliseerd, waarbij de nadruk steeds meer is komen te liggen op de vakmatige beheersing van onderzoeksvaardigheden. Daarmee zijn de controverses in en rond de sociologie echter nog niet de wereld uit.

Nico Wilterdink geeft met voorbeelden aan waar de huidige sociologie zwakke plekken vertoont, wat de achtergronden daarvan zijn, en in welke richting naar verbeteringen kan worden gezocht.

Afscheidscollege Cultuursociologie
Dhr. prof. dr. N.A. Wilterdink, hoogleraar Cultuursociologie:
Omstreden wetenschap: goede en slechte sociologie
Vrijdag 10 juni 2011, 15:00 uur
Locatie; Aula van de UvA, Singel 411, 1012 WN Amsterdam

Plaats een reactie