‘Goede acute hartzorg vraagt om netwerk’

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) vindt de door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gestarte discussie over concentratie van complexe spoedeisende en acute zorg een goed begin, maar verre van volledig. “We zijn we blij dat ZN het belang van een betere organisatie van de acute zorg ondersteunt”, stelt prof. dr. Martin Schalij, voorzitter van de NVVC.

“Nederlandse cardiologen hebben de complexe zorg voor een acuut hartinfarct al jaren regionaal georganiseerd in gespecialiseerde interventieklinieken. Daarnaast vervullen ook lokale eerste harthulpen een cruciale rol in de opvang van patiënten met hartklachten. Zorg moet in netwerken georganiseerd zijn, die optimaal samenwerken.”

Gespecialiseerde spoedeisende hulp, waaronder cardiologie, zou in een kleiner aantal ziekenhuizen geconcentreerd moeten worden, om zo de zorg te verbeteren. Hiervoor pleitte ZN afgelopen vrijdag 7 september 2012 in kranten en op de radio. Nederlandse cardiologen volgen deze beleidslijn al veel langer, maar wel met oog voor het belang van de Eerste Harthulp in kleinere ziekenhuizen. Hart- en vaatziekten zijn immers nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in Nederland dus het gaat om grote aantallen patiënten, waarvoor de zorg goed geregeld moet zijn.

Interventieklinieken
In Nederland is de zorg voor het acuut hartinfarct georganiseerd in 29 regio’s rondom de zogeheten interventieklinieken. In nauwe samenwerking met de ambulancedienst wordt snel bepaald in welk centrum de patiënt terecht kan voor een dotterbehandeling. Martin Schalij: “Dit heeft het aantal sterfgevallen dramatisch doen dalen. Er zijn weinig landen in de wereld die de zorg voor acuut hartinfarct patienten zo goed georganiseerd hebben als Nederland.”

Eerste Harthulp
Acute zorg voor patienten met hartklachten gaat echter verder dan de zorg voor patienten met een hartinfarct. Van alle acute patienten heeft circa 25% een dotter behandeling nodig. Juist voor de grote groep patienten die geen hartinfarct hebben, is het belangrijk om snel opgevangen te kunnen worden. De NVVC streeft dan ook naar een netwerk van klinieken met verschillende niveaus. De juiste zorg op de juiste plaats is waar het om gaat.

NVVC!Connect
In 2012 is de NVVC het project NVVC!Connect gestart om de zorg bij acute hartproblemen nog verder te verbeteren. NVVC!Connect heeft tot doel de zorg voor patiënten met een acuut infarct te verbeteren met als uitgangspunt een sterke en goed samenwerkende keten: van huisarts en ambulance tot met dottercentrum en revalidatie. Met NVVC!Connect wordt op regionaal niveau in kaart gebracht hoe de zorg in een bepaalde regio is georganiseerd.

Martin Schalij: “Samen wordt het proces rondom cardiologische behandelingen en daarmee de kwaliteit van zorg in kaart gebracht en wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om de zorg nog verder te verbeteren en de samenwerking te versterken. Wij nemen aan dat ZN dit initiatief van harte zal steunen.”

Plaats een reactie