Goed voetonderzoek belangrijk voor patiënten met reuma

Uit onderzoek van Hetty Baan, reumatoloog Ziekenhuisgroep Twente, blijkt dat problemen bij reumatoïde artritis (RA) niet beperkt zijn tot de voorvoet, maar dat de achtervoet en weke delen ook aanzienlijk zijn betrokken. Met een onderzoek ofwel DAS (Disease Activity Score) van 44 gewrichten in plaats van 28 kan verwaarlozing van de voeten worden voorkomen. Baan onderzocht dertig poliklinische RA patiënten. Op 6 december 2011 promoveert zij op de resultaten van haar onderzoek aan de Universiteit Twente in Enschede.

Het onderzoek behelst hoe, wanneer en in welke volgorde voetproblemen optreden bij RA patiënten. In alle gevallen werd klinisch onderzoek gedaan. Aanvullend werd beeldvormend onderzoek verricht met echografie, röntgenfoto’s en MRI. Daarna werd een gangbeeldanalyse uitgevoerd. De MRI is belangrijk, omdat deze niet alleen voorziet in gegevens over erosieve botafwijkingen, maar tevens een goed inzicht geeft in afwijkingen in de weke delen. Er waren afwijkingen van pezen aanwezig bij ongeveer 70% van de patiënten, zo stelde Baan vast.

Na zorgvuldige diagnose moet gerichte behandeling volgen, zoals lokale injectietherapie, aanpassing van de Disease Modifying Antirheumatic Drug (DMARD) behandeling of tijdige verwijzing naar een podotherapeut of orthopedisch chirurg. Om de exacte volgorde van gebeurtenissen bij schade aan voet en enkel bij reumatoïde artritis te bepalen, en de gevolgen daarvan voor het lopen, is onderzoek over langere tijd nodig. Zowel mensen met als zonder voet- en enkelklachten moeten hierin worden betrokken. De resultaten van de studie van Baan kunnen als leidraad functioneren bij dit verdere onderzoek.

Hetty Baan (Rijssen, 1965) begon in 1990 met het haar studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 2006 is zij als reumatoloog werkzaam in ZGT. De titel van haar proefschrift is “Can we explain gait changes in rheumatoid arthritis”.

ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo