Goed onderwijs vereist goede docenten

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en de Lerarenuniversiteit van de Open Universiteit (OU) gaan samenwerken bij de professionalisering van docenten. OMO, schoolbestuur met 6500 docenten in het voortgezet onderwijs, stimuleert de vorming van fysieke en virtuele netwerken tussen docenten van verschillende scholen en met andere relevante partners, zoals universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven.

Via netwerken kunnen docenten kennis, ideeën en ervaringen met elkaar uitwisselen en zo informeel leren. De OU biedt daarbij ondersteuning via haar Lerarenuniversiteit; deze kan zorgen voor moderne vormen van professionalisering die voldoen aan de eisen die het nieuwe lerarenregister stelt.

Goed onderwijs vereist goede docenten
De focus op de professionaliteit van de docent voor het realiseren van goed onderwijs vormt de rode draad in Koers 2016, het strategisch plan van OMO. De docent beïnvloedt immers voor een groot gedeelte de individuele leerprestaties. Goed onderwijs vraagt om competente docenten die hun vak steeds bijhouden. Docenten bij de scholen van OMO worden daarom gestimuleerd om hun professionaliteit verder te ontwikkelen, onder andere door actief te zijn in kennisnetwerken met collega’s van binnen en buiten de school.

Voortdurende professionalisering
De Open Universiteit onderschrijft het belang van voortdurende professionalisering van docenten. Daarom ontwikkelt en verzorgt de OU onder de noemer Lerarenuniversiteit specifiek voor docenten een scholings-en professionaliseringsaanbod. Als instituut voor afstandsonderwijs beschikt de OU over expertise op het gebied van digitale (leer)netwerken en blended learning: een combinatie van traditioneel (klassikaal/fysiek) onderwijs en nieuwe ‘online’ ontwikkelmogelijkheden.

Beide kunnen ingezet worden in de informele en formele leerprocessen van professionals. Met de Lerarenuniversiteit kan de OU een waardevolle bijdrage leveren aan de inrichting en vormgeving van professionaliseringsprocessen van docenten van OMO die passen bij de eisen van het nieuwe lerarenregister

De komende periode worden de details van de samenwerking verder uitgewerkt.

Plaats een reactie