Goed doel bereikt in no time 1000e dorp door rendement-denken

Stichting Max, zes jaar geleden gestart als klein particulier goed doel ter bestrijding van kindersterfte, bereikt in het najaar van 2010 een belangrijke mijlpaal: het 1000e dorp in Bangladesh wordt voorzien van micro-sanitatie. Dat betekent dat zo’n 200.000 mensen schoon water drinken, latrines gebruiken en voorlichting hebben gehad over hygiëne.

Dat deze aanpak effectief is tegen kindersterfte wordt niet alleen verkondigd door de VN en de WHO, maar werkt ook echt, zoals onlangs in de praktijk aangetoond door onderzoek in opdracht van Stichting Max en partner Simavi.

Bij een lokaal project over 50 dorpen bleek kindersterfte significant* afgenomen in drie jaar tijd. Door de transparante aanpak, in 2008 goed voor de Wilde Ganzen Doener Award, de efficiëntie en ambitieuze groeiplannen, is stichting Max er eentje om in de gaten te houden.

Wat zes jaar geleden aan de keukentafel begon als een mooi initiatief van Joke en Steven le Poole – de aanleiding was de dood van hun zoontje Max – is inmiddels uitgegroeid tot een efficiënte, rendement-gerichte hulporganisatie met een zevenkoppig bestuur. Niet alleen gesteund door particulieren; steeds meer bedrijven verbinden zich graag aan de transparante en zakelijke wijze waarop Stichting Max te werk gaat. De groei in donaties is sinds het eerste jaar met 261% gestegen en voor dit jaar is de donatiedoelstelling in mei al bereikt. In juni ontving de stichting de eerste donatie die over de magische grens van 100.000 euro ging, voor een driejarig project. Oprichter Steven le Poole: “Onze aanpak klinkt misschien heel zakelijk en rationeel, maar als het om het redden van kinderlevens gaat, dan wil je toch het maximale halen uit de middelen die je tot je beschikking hebt? In ons bestuur zitten ondernemers en professionals uit het bedrijfsleven, dus rendement-denken zit ons in het bloed. En het blijkt te werken, ook – of zelfs – in ontwikkelingshulp”, aldus Le Poole.

Weg met kindersterfte!
Stichting Max financiert lokale projecten die op de meest effectieve wijze kindersterfte terugdringen, daar waar het het hardst nodig is. Onderzoeken van de World Health Organisation en de Verenigde Naties hebben aangetoond dat jaarlijks 1,8 miljoen kinderen onder de 5 jaar sterven aan de gevolgen (o.a. uitdroging door diarree) van vervuild drinkwater. De combinatie van de aanleg van drinkwaterputten en latrines, gecombineerd met voorlichting over hygiëne (micro-sanitatie genoemd), blijkt de meest effectieve aanpak om kindersterfte te reduceren. Een van de landen waar micro-sanitatie heel dringend nodig is, is Bangladesh. Niet alleen ligt het kindersterftecijfer erg hoog; het land kampt met ernstig vervuild drinkwater door o.a. arsenicum en heeft een grote, zeer arme en laaggeschoolde populatie. Deze week nog publiceerde medisch\wetenschappelijk tijdschrift The Lancet een onderzoek dat 1 op de 5 Bengalen overlijdt aan vergiftiging door arsenicum in het drinkwater http://image.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60481-3/fulltext

100% voor Bangladesh
De efficiëntie bij stichting Max reikt verder dan de strenge projectselectie die we hanteren. Joke le Poole legt uit: “100% van de donaties gaat daadwerkelijk naar de projecten die we steunen. De organisatiekosten dragen we met het bestuur of worden gesponsord. Ook de terugkoppeling van waar het geld aan is besteed is heel direct en tastbaar. Donateurs financieren voor 350 euro al een waterput. Voor 1000 euro voorzie je een dorp van ca 200 mensen van micro-sanitatie. Grotere gevers kunnen uit diverse ‘pakketten’ kiezen, zoals een micro-sanitatie project op school of in een regio. Een foto van “jouw” project met jouw naam erbij, sturen wij zo snel mogelijk op, zodat je als donateur ziet waar je geld heenging. Mensen vinden dat fantastisch!”, aldus Joke le Poole.

Onderzoek effecten micro-sanitatie
Dat micro-sanitatie echt werkt om kindersterfte terug te dringen, blijkt uit het onderzoek dat Stichting Max samen met partner Simavi dit voorjaar liet uitvoeren door een onafhankelijk Bengaals onderzoeksbureau NCB naar een project van lokale partner SLOPB. Steven le Poole: ”In 50 dorpen waar we samen met Simavi in 2006 micro-sanitatie hebben gefinancierd, blijkt dat kindersterfte daar enorm is gedaald*. Ook het aantal ziektegevallen en doden onder volwassenen is flink gedaald, en het bewustzijn van het belang van goede hygiëne is goed doorgedrongen bij de bevolking. 100% van de geslagen waterputten functioneert nog steeds en wordt gebruikt. Bij latrines blijkt dat (mede)financiering van latrines per huishouden effectiever is dan het aanleggen van publieke latrines”, aldus Le Poole.

Partner Simavi
Simavi directeur Rolien Sasse: “De samenwerking met Stichting Max is een mooi voorbeeld van hoe twee partijen krachten bundelen om nog effectiever in ontwikkelingshulp te werk te gaan. Onze gezamenlijke kennis en ervaring maakt dat we de lokale partners in Bangladesh nog beter kunnen selecteren en begeleiden. Meting van de effectiviteit van onze projecten, zoals we dat dit voorjaar samen hebben laten doen, maakt daarvan onderdeel uit. Het levert ons de nodige feedback, maar geeft ook de bevestiging dat we vooral door moeten gaan”, aldus Rolien Sasse.

Naast Simavi werkt Stichting Max o.a. samen met Cordaid, Oxfam Novib, Wilde Ganzen, Aqua4all, NCDO.

1000e dorp – wie biedt?
Om het bereiken van hulp aan het 1000e dorp te vieren, zal Stichting Max dit najaar dit unieke micro-sanitatie project willen gaan veilen via internet. De hoogste bieder mag zijn of haar naam eraan verbinden en krijgt wat ons betreft een ereplaats bij het slaan van de waterput (wie wil deze reis sponsoren?). Momenteel werken we nog hard aan de voorbereidingen van dit feestelijke moment. Om op de hoogte te blijven van onze plannen voor de veiling, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief: www.stichtingmax.nl/nl/contact/

Kijk op www.stichtingmax.nl voor meer informatie.

Plaats een reactie