Goed contact met moeder maakt dochters minder crimineel

Het verschil tussen hoe vaak jongens en hoe vaak meisjes crimineel gedrag vertonen is groot. Hoe meer een moeder op de hoogte is van wat haar puberkind bezighoudt en hoe minder delinquente vrienden een puberdochter heeft des te kleiner is de kans dat zij crimineel wordt. Dit blijkt uit het proefschrift van Thessa Wong.

Ook blijken meisjes vaker crimineel gedrag te vertonen wanneer zij mentale gezondheidsproblemen hebben, hun moeder een lakse opvoedstijl heeft of zij een slechte relatie met hun moeder hebben. Dit geldt niet voor jongens. Invloeden van de vader blijken hetzelfde effect te hebben op jongens en meisjes.

Met onderzoek waarin jongeren vragen beantwoordden over zichzelf en hun leven, onderzocht Wong drie mogelijke verklaringen voor het wereldwijde fenomeen dat meisjes minder vaak crimineel gedrag laten zien dan jongens.

Blootstellingsverklaring
De eerste mogelijke verklaring, de blootstellingsverklaring, gaat ervan uit dat minder meisjes dan jongens crimineel zijn omdat zij minder worden blootgesteld aan risicofactoren. Wong ontdekte inderdaad dat meisjes minder vaak delicten plegen dan jongens doordat zij meer interactie met hun moeder hebben en minder delinquente vrienden. Dat verkleint namelijk de kans op crimineel gedrag.

Sensitiviteitsverklaring
De tweede mogelijke verklaring, de sensitiviteitsverklaring, stelt dat meisjes minder snel dan jongens crimineel worden door risicofactoren en dat beschermende factoren meisjes meer dan jongens weerhouden van criminaliteit. Dit wordt niet bevestigd in haar proefschrift.

Thresholdverklaring
Ook de thresholdverklaring, die ervan uitgaat dat meisjes meer risicofactoren nodig hebben dan jongens om crimineel gedrag te vertonen, blijkt niet te kunnen verklaren waarom er een verschil bestaat tussen hoe vaak meisjes en jongens crimineel zijn.

Wong onderzocht ook of de risico’s voor het plegen van een delict verschillen tussen meisjes en jongens. Uit haar Europese literatuurstudie blijkt dat de meeste risicofactoren bij meisjes en jongens overeenkomen, zoals schoolproblemen en criminele vrienden. Specifieke factoren voor meisjes blijken mentale gezondheidsproblemen, de opvoedingsstijl van moeders en de moeder-kindrelatie.

Promotie
Promovendus: T.M.L. Wong
Proefschrift: A study on sex differences in (risk factors for) delinquency
Promotor: prof.dr.mr. C.C.J.H. Bijleveld, prof.dr. J.M. Koot
Datum: 18-04-2012, 15.45 uur

Plaats een reactie