Glucosemeter controledagen: Samenwerking klinisch laboratorium en apotheek groot succes

De laboratoria van ZGT en MST hebben dit jaar opnieuw een glucosemeter controleprogramma aangeboden aan mensen met diabetes. Dit keer in nauwe samenwerking met drie apotheken. In totaal hebben 1200 diabetespatiënten zich aangemeld om van deze service in de ziekenhuizen MST Enschede, ZGT Hengelo en ZGT Almelo gebruik te maken. Het programma is georganiseerd op drie zaterdagen en acht avonden.

Voor het eerst is dit jaar de samenwerking met enkele apotheken gezocht. Dit heeft geresulteerd in een deelname van bijna 400 patiënten vanuit drie apotheken. Unaniem zijn de apotheken in hun oordeel dat dit kwaliteitsprogramma een betere controle biedt op de procedure van zelfmeting dan de controle met alleen een ijkvloeistof. Juist in de fase voorafgaand aan de meting, de zogeheten preanalyse, zijn veel afwijkingen gevonden en is ondersteuning geboden door de aanwezige diabetesverpleegkundigen.

Zaterdag 30 oktober is de laatste controledag in ZGT Almelo. Aansluitend worden op 2, 9 en 16 november nog de buitenpoliklinieken Nijverdal (samenwerking met apotheek), Westerhaar en Rijssen bezocht. ZGT en MST kunnen terugkijken op een geslaagd project waarvoor zij veel waardering hebben ontvangen van zowel patiënten als organisatoren.

Plaats een reactie