GlaxoSmithKline: steunbetuiging aan Top Instituut Pharma

GlaxoSmithKline (GSK) betreurt het besluit van het kabinet om aan Top Instituut Pharma (TIP) slechts een overbruggingsfinanciering toe te kennen. Het demissionaire kabinet schuift de beslissing over een lange termijn financiering door naar een volgend kabinet. Voor de komende 4 jaar heeft TIP een overheidsfinanciering van 60 miljoen euro nodig.

Door de huidige gang van zaken komt het voortbestaan van deze belangrijke publiek-private samenwerking op het gebied van geneesmiddelenonderzoek in Nederland in gevaar. Nieuwe vormen van samenwerking hebben de toekomst.

Begin 2009 heeft GSK, samen met meer dan 20 andere organisaties toegezegd, om onder voorwaarden meer dan 50 miljoen euro te investeren in TIP. De Nederlandse overheid dient dan tenminste eenzelfde bedrag bij te dragen. Het is namelijk van belang in fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek rond geneesmiddelen om te kunnen vertrouwen op een consistent overheidsbeleid op langere termijn, 10 tot 15 jaar.

De partners van TIP zoals universiteiten, academische medische centra en verschillende bedrijven (grote internationale en Nederlandse biotech bedrijven) en investeringsmaatschappijen, hebben laten zien bereid te zijn te investeren. Hoewel de Nederlandse overheid in de periode van 2006 tot 2010 een fors bedrag heeft geïnvesteerd, lijkt men nu te aarzelen. Dit terwijl de al gedane investering van 130 miljoen euro , volgens de onafhankelijke “”midterm review committee  veel waardevolle onderzoeksresultaten en kennis heeft opgeleverd en zou moeten passen in een langere termijn visie.

Kees van Schagen, Director Corporate Affairs zegt: “GSK levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie. Niet alleen is GSK betrokken bij projecten binnen het Top Instituut Pharma, maar ook heeft GSK een aantal belangrijke samenwerkingsverbanden met bedrijven die hun basis in Nederland hebben. Daar zijn bedragen mee gemoeid van meer dan 2 miljard als mijlpalen gehaald worden. GSK pleit dan ook voor toekenning van de gevraagde financiering aan TIP.”

Over GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline behoort tot de leidende, innovatieve farmaceutische en healthcare bedrijven in de wereld. Het is de bedrijfsmissie van GSK om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren door hen in staat te stellen een actiever leven te leiden, zich beter te voelen en langer te leven.

Plaats een reactie