Giften aan politieke partijen openbaar

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de overzichten van giften die politieke partijen over het jaar 2014 bij hem hebben aangeleverd openbaar gemaakt.

Wat politieke partijen aan giften hebben ontvangen, is te vinden op Giften en subsidies politieke partijen. De overzichten zijn ook verstrekt aan de Commissie toezicht financiën politieke partijen. Deze commissie adviseert de minister over het toezicht op de naleving van de Wet financiering politieke partijen.

Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De wet verplicht politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eerste en/of Tweede Kamer om jaarlijks voor 1 juli een financieel verslag, overzichten van giften vanaf een bedrag van € 4.500 en schulden van boven de € 25.000 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verstrekken. Ook moet een controleverklaring van de accountant aan de minister worden gestuurd.

Aanvullende informatie

Openbaarmaking
Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen gelden er aanvullende verplichtingen voor openbaarmaking. De wet is in 2013 in werking getreden.

Tip: Speciale rondleidingen in de Tweede Kamer

Plaats een reactie