GHB-verslaafde patiënten kicken succesvol af, maar vallen vaak terug

Met een nieuwe methode die tien dagen duurt kicken GHB-verslaafde patiënten veilig af. Na drie maanden is een derde van hen nog steeds drugsvrij. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met zeven klinieken voor verslavingszorg. De nieuwe afkickbehandeling is dinsdag 19 maart 2013 gepresenteerd tijdens een congres in Nijmegen.

GHB-verslaving werd tot voor kort niet eenduidig aangepakt. Onderzoeksleider prof. Cor de Jong, hoogleraar verslavingszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen: “Het is een vrij nieuwe verslaving. Sinds 2003 melden jongeren met een GHB-verslaving zich bij de klinieken. Behandelaars zaten met de handen in het haar hoe deze verslaving te behandelen. Aanvankelijk gebeurde dat op eenzelfde manier als bij andere verslavingen: stoppen met gebruik, behandeling van afkickklachten (zoals hartritmestoornissen, slapeloosheid, hallucinaties, epileptische aanval) met medicijnen (benzodiazepines of kalmeringsmiddelen) en proberen te voorkomen dat patiënten terugvallen.”

Wisselend succes
Die methode kende bij GHB-gebruikers echter een wisselend succes. Soms ontstonden er ernstige psychiatrische stoornissen zoals psychose of delirium. Ruim 40 procent van de patiënten is ooit met afkickverschijnselen of ernstige complicaties tijdens gebruik (coma) of bij stoppogingen in een ziekenhuis opgenomen geweest. De helft van hen belandde in een levensbedreigende situatie op de intensive care. Lichamelijke complicaties leidden in zeldzame gevallen tot overlijden.

De deelnemende verslavingsklinieken ontwikkelden een nieuwe methode, waarbij het GHB-gebruik niet radicaal werd gestopt, maar in tien dagen geleidelijk afgebouwd werd met hulp van farmaceutische GHB. De resultaten waren zo veelbelovend dat de methode is toegepast bij 274 patiënten. Bijna 90 procent van hen maakte de behandeling succesvol af en opnames op de intensive care waren niet nodig.

Jonge gebruikers
GHB-verslaving is een steeds groter maatschappelijk probleem. Naar schatting gebruiken zo’n twintigduizend jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar deze populaire drug en het aantal neemt toe. De onderzoekers brachten het profiel van de GHB-verslaafde in kaart: gebruikers zijn gemiddeld zo’n 29 jaar oud, voornamelijk mannen, maar het aandeel vrouwen is dertig procent en neemt toe. Ze beginnen ermee op feestjes, gebruiken voor plezier en in groepen, maar na verloop van tijd krijgt het gebruik een heel andere functie: het dempen van angst. Veel GHB-gebruikers kampen met angststoornissen als ze zich melden voor behandeling. Of gebruik leidt tot angststoornissen of andersom is nog onduidelijk. Dat wordt verder onderzocht.

Terugval
Drugsvrij blijven blijkt moeilijk: tweederde valt na het stoppen terug. Voorkomen van terugval is het volgende doel in het verslavingszorgonderzoek. Cor de Jong: “Uit dit onderzoek werd duidelijk dat hulpverleners goed konden inschatten welke patiënten wel en welke niet zouden terugvallen. We gaan mogelijke voorspellers in kaart brengen en kijken hoe we de kansen op blijvend succes kunnen vergroten, door de begeleiding na het stoppen te verbeteren.”

Deelnemende instellingen zijn: IrisZorg, Tactus, Vincent van Gogh, Novadic-Kentron, VNN, De Brijder en Centrum Maliebaan. Het project wordt uitgevoerd door het Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA) in nauwe samenwerking met Resultaten Scoren. Het Ministerie van VWS financierde het onderzoek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Cor de Jong: nispa.dejong@gmail.com

1 gedachte over “GHB-verslaafde patiënten kicken succesvol af, maar vallen vaak terug”

  1. Ontwenning van ghb en terugvalpreventie d.m.v. baclofen is zeer succesvol.
    Hierop heb ik De Jong begin 2013 al geattendeerd, maar omdat hij toen net vol trots zijn GHB-monitor had gepresenteerd had hij hier geen oren naar en was het al snel “einde discussie”.
    Maar blijkbaar had hij toch wel geluisterd, want een jaar later (vorig jaar) werd door het Radboud (i.s.m. met de Jong) naar buiten gebracht dat de eerste resultaten van een trial met baclofen bij terugvalpreventie bij ghb-verslaving zeer hoopgevend zijn.

    Pluimpje voor Cor!

    Beantwoorden

Plaats een reactie