GGZ Nederland weigert medewerking inning eigen bijdrage

Demissionair minister Klink stuurde maandag 6 september een brief aan de Tweede Kamer met als boodschap dat de eigen bijdrage voor de tweedelijns ggz alsnog doorgaat. GGZ Nederland ziet grote bezwaren tegen deze maatregel.

Een stigmatiserende maatregel
GGZ Nederland weigert de inning van de eigen bijdrage uit te voeren. Het is een discriminerende maatregel die grote groepen ernstig zieke mensen stigmatiseert en de drempel voor hulp onnodig hoog opwerpt. Deze mensen hebben medisch specialistische hulp nodig. Net zoals mensen met kanker of een hartkwaal.

Daarnaast wordt een deel van de patiënten gedwongen opgenomen omdat ze een gevaar voor zichzelf zijn of voor hun omgeving. Om die vervolgens met een eigen bijdrage van 175 euro te confronteren is heel cru.

Een ander schrijnend punt is dat in veel regio’s 40% van de patiëntenpopulatie een minimuminkomen heeft. Die tref je dus het hardst. Een deel van de patiënten heeft soms ook meervoudige problematiek, zoals bijvoorbeeld een psychose en een verslaving. De laatste jaren wordt deze groep zeer succesvol opgevangen, waardoor ze niet op straat zwerven en geen overlast hoeven te veroorzaken om aan hun middelen te kunnen komen. Het instellen van de eigen bijdrage doet dat succes weer teniet.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg is onderdeel van een pakket aan bezuinigingsmaatregelen dat VWS- minister Klink afgelopen juni naar de Tweede Kamer zond. De eigen bijdrage voor de ggz en de eigen bijdrage voor paramedische zorg zijn toen afgewend door een motie van Groen Links, VVD en PvdA. Het gaat nu om een eigen bijdrage van 175 euro per behandeling en een beoogde opbrengst van 110 miljoen euro. De demissionair minister laat de Kamer nu weten dat hij de motie niet kan uitvoeren en de eigen bijdrage in de ggz alsnog gaat heffen. GGZ Nederland roept de leden van de Tweede Kamer dringend op om vast te houden aan hun motie en de eigen bijdrage in de ggz niet te door te laten gaan.

Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland: “Een eigen bijdrage voor de specialistische ggz discrimineert kwetsbare patienten. Daarom is deze maatregel slecht voor de hele geestelijke gezondheidszorg, en roepen we als GGZ Nederland onze leden op niet mee te werken aan de uitvoering ervan. Wij hebben ons steeds bereid getoond om mee te denken met de minister over de noodzaak om de groei van de zorg af te remmen. Maar wij weigeren dat te doen over de ruggen van onze patiënten”.

Plaats een reactie