GGZ Friesland: “Niemand is zijn stoornis”

GGZ Friesland is het zat. Niemand is zijn stoornis. Vandaar dat de organisatie volgende week tijdens de Week van de Psychiatrie een langlopende actie start om de gevolgen van vooroordelen onder de aandacht te brengen.

Niemand is zijn stoornis!

Dat doet ze op een ludieke manier door op maandag 24 maart 2014 een korte bewustwordingsfilm te lanceren bij de Mediamarkt (onder het motto: ‘Ik ben toch niet gek?!’). De hele maand is dit filmpje bij de vestiging in Leeuwarden te bekijken. Op 210 schermen.

Week van de Psychiatrie
De Week van de Psychiatrie is dit jaar van 24 tot en met 30 maart 2014. Deze 40e editie heeft als thema ‘Baas in eigen leven?!’. Uitgangspunt is dat personen met psychische problematiek zoveel mogelijk regie kunnen (blijven) voeren over hun eigen leven. Herstellen doe je in principe zelf, maar vaak in samenwerking met anderen. Dit wordt een stuk lastiger als anderen (familieleden, buren, collega’s, maar ook behandelaren en welzijnswerkers) jou behandelen alsof je je psychische ziekte bent, in plaats van een ziekte hebt. Vandaar dat GGZ Friesland dit jaar een anti-stigmacampagne lanceert.

GGZ Friesland strijdt tegen stigma. Niemand is zijn stoornis

Welke vooroordelen zijn er?
Onvoorspelbaar, onbekwaam en onaantrekkelijk: dat zijn de meest voorkomende en hardnekkigste vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. Leren leven met schizofrenie, een manische depressie of andere psychische problematiek is al ingewikkeld. Helemaal wanneer je je ook nog eens moet wapenen tegen de vooroordelen en discriminatie van anderen. Stigmatisering en discriminatie zijn een dagelijkse last voor mensen met een psychische probleem.

Psychiatrisch stigma wordt ook wel ‘de tweede ziekte’ genoemd, omdat het stigma dat mensen moeten dragen soms meer belemmeringen opwerpt dan de aandoening zelf. Uit onderzoek blijkt dat vooroordelen het moeilijker maken om werk te vinden en te behouden, toegang te krijgen tot voorzieningen, woonruimte te vinden en relaties aan te gaan. Dat kan ernstige psychologische gevolgen hebben, een terugval in de hand werken en de bestaande gezondheidsproblemen verergeren. Stigmatisering en discriminatie belemmeren de maatschappelijke integratie en rehabilitatie van mensen met psychische beperkingen.

Wat kunnen we hieraan doen?
Pas als mensen weten dat ze vooroordelen hebben en daarmee het herstel van een ander in de weg zitten, kunnen zij dit gedrag veranderen. GGZ Friesland kiest daarom voor een bewustwordingscampagne: het onderwerp onder de aandacht brengen en de maatschappelijke discussie op gang brengen. Meer over deze campagne is te vinden via www.ggzfriesland.nl/vooroordelen.

Onze campagne
Het komende jaar zal een werkgroep, bestaande uit ervaringsdeskundigen, hulpverleners, leden van de Cliëntenraad en Familieraad, dit onderwerp blijvend op de agenda zetten door middel van presentaties in teams binnen GGZ Friesland (ook wij maken ons schuldig aan stigmatisering), op scholen en bij welzijnswerkers. Ook wordt er een korte documentaire gemaakt over de gevolgen van stigma’s en wordt gewerkt aan een lespakket op scholen.

Meer informatie
www.ggzfriesland.nl/vooroordelen

Plaats een reactie