GGZ en zorgverzekeraars investeren in kwaliteit

M. Barth, voorzitter van GGZ Nederland, en H. Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, ondertekenen vandaag een akkoord voor samenwerking op het gebied van de kwaliteit van zorg. Ze hebben afspraken gemaakt over het investeren in het meten van uitkomsten en klantervaringen en het uitbouwen van een gezamenlijk instituut om dit te benchmarken.

Daarnaast hebben beide organisaties overeenstemming bereikt over de financiering van het onderhanden werk om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Het gaat om een uniek pakket aan afspraken dat door de sector zelf – dus zonder regulering door de overheid – tot stand is gekomen.

Instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) willen de kwaliteit van de zorg verbeteren. Ze gaan in een ambitieus tempo op een vergelijkbare manier uitkomsten meten met Routine Outcome Monitoring (ROM). Patiënten krijgen op basis van uitkomstenmetingen een beter beeld van het beloop van hun klachten en ziekte. Aan de hand van dezelfde uitkomstmetingen kunnen hulpverleners in overleg met patiënten de zorg tijdig bijsturen. Patiënten en hulpverleners hebben zo met ROM samen een krachtig instrument in handen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ggz-instellingen streven er naar om ROM te implementeren in de behandeling en begeleiding van alle 800.000 patiënten.

De partijen hebben afgesproken dat instellingen de begin- en eindmetingen van behandeling of begeleiding aanleveren voor een gezamenlijke benchmark op behandeleffect. Het is een wereldwijd unicum dat op landelijk niveau de uitkomsten van ggz gemeten en vergeleken worden. In de periode van 2010 tot 2014 moet uiteindelijk van minimaal de helft van de patiënten de begin- en eindmeting aan de benchmark worden aangeleverd met een jaarlijkse groei van 10% in die periode. De benchmark maakt de uitkomsten van de behandeling en begeleiding van patiënten in de ggz binnen en tussen instellingen vergelijkbaar en geeft inzicht in de maatschappelijke opbrengsten van de ggz.

Naast de uitkomstenmetingen met ROM ontwikkelen ggz-instellingen en zorgverzekeraars een landelijk programma voor het structureel meten van klantervaringen met de Consumer Quality Index (CQI). Zorgverzekeraars gebruiken de uitkomsten uit de ROM en de klantervaringen om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de ggz en om afspraken te kunnen maken over verbetering van de zorg. Voor gebruikers van geestelijke gezondheidszorg geeft dit informatie om een goede keuze voor een behandeling en behandelaar te maken. Het huidige Kenniscentrum Zorg Nederland (KZN) wordt uitgebouwd tot een stichting die gaat fungeren als Trusted Third Party (TTP) voor de hele sector, waarbij gebruik wordt gemaakt van de inmiddels opgedane expertise binnen KZN. In het bestuur van de stichting is, naast een vertegenwoordiging van ggz-aanbieders en zorgverzekeraars, ook plaats voor de cliëntenorganisaties.

Zorgaanbieders leveren aan de TTP hun gegevens aan; zorgverzekeraars nemen de kosten voor de benchmark voor hun rekening. De TTP zorgt voor rapportages aan zorgaanbieders en verzekeraars. GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland zijn overeengekomen dat zorgverzekeraars met een marktaandeel van 5% en hoger het onderhanden werk voor 90% gaan financieren. Hiermee worden de liquiditeitsproblemen van de instellingen, als gevolg van de introductie van de DBC’s, opgelost.

Deze financiering gaat in 2011 in, maar het is mogelijk dat op lokaal niveau afspraken worden gemaakt om dit eerder in te laten gaan. Verzekeraars zeggen toe om problemen, die ondanks deze afspraken ontstaan bij instellingen met veel kleine marktaandelen, te analyseren en zo nodig met een oplossing te komen.

Plaats een reactie