Ggz-cliënten beslissen mee bij zorginkoop

Meer invloed van cliënten op de zorginkoop van verzekeraars. Dat is het doel van een stimuleringsproject waarin het LPGGz (Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg) samenwerkt met het Trimbos-instituut. Daarmee wordt de zo gewenste ‘derde-partijrol’ van de cliëntenbeweging daadwerkelijk gestimuleerd.

Zorgverzekeraars kopen zorg in voor én namens cliënten. Maar ggz-cliënten zelf zijn daar niet of nauwelijks bij betrokken. Zij hebben weinig invloed op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van die zorg. Wanneer cliëntenorganisaties nauwer betrokken worden bij het proces van zorginkoop, kunnen ze meebepalen wat in het contract tussen zorgverzekeraars en een zorgaanbieders komt te staan.

Het LPGGz heeft daarom een stimulerings- en ondersteuningsprogramma opgezet om het cliëntenperspectief bij de jaarlijkse zorginkoop van de zorgverzekeraars in te brengen. Het programma wordt gefinancierd door het Fonds PGO. Op landelijk niveau zijn criteria vanuit cliëntenperspectief geformuleerd waaraan de in te kopen zorg moet voldoen. Een onafhankelijke informatie- en verwijsfunctie, meer inzet van ervaringsdeskundigheid, zelfhulp en lotgenotencontact maken daar deel vanuit. Op www.eiggenwijzer.nl is al een breed scala aan cliëntgestuurde interventies te vinden, die cliënten onder de aandacht kunnen brengen bij verzekeraars.

In een aantal regio’s zijn ook al onderhandelteams aan de slag. De verzekeraars Agis en Menzis lopen hierin voorop. Met CZ, Achmea, UVIT, DSW, AZIVO en De Friesland worden, naar verwachting, binnen afzienbare tijd concrete afspraken gemaakt.

Het Trimbos-instituut ondersteunt en evalueert het LPGGz-programma en gaat één volledige inkoopcyclus nauwgezet volgen. Vanaf de onderhandelingen tussen cliënten en zorgverzekeraars tot aan het moment dat het vernieuwde zorgaanbod een feit is. In hoeverre nemen zorgverzekeraars het cliëntenperspectief daadwerkelijk mee? Wat zijn beperkende en bevorderende factoren? Het onderzoek wordt afgesloten met een verslag, een brochure met de belangrijkste ‘lessons learned’ en een invitational conference.

Plaats een reactie