GGz Breburg start JOIN-team voor jongvolwassenen

Donderdag 26 januari werd op de locatie Jan Wierhof in Tilburg de feestelijke aftrap gegeven van het nieuwe JOIN-team. Dit nieuwe team richt zich op de thuisbehandeling van jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar met psychiatrische stoornissen die intensieve zorg nodig hebben. Door de inzet van dit team wil het Centrum Jeugd het aantal (crisis-)opnames terugdringen. Deze activiteit is onderdeel van de wens van GGz Breburg om het gebruik van klinische bedden in de komende jaren verder te verminderen en te vervangen door ambulante, crisisvoorkomende, behandeling en zorg.

Metamorfose
De start van dit nieuwe team werd symbolisch gevierd onder het thema “metamorfose”. De bekende Tilburgse kapper John Beerens droeg samen met enkele van zijn medewerksters en met fotografe Margo Remie bij aan de feestelijke metamorfose van de cliënten die op dit moment onder behandeling zijn bij het Centrum Jeugd op de locatie Jan Wierhof.

Wethouder Marieke Moorman, verantwoordelijk voor jeugdzorg, opende de nieuwe teamkamer van het JOIN-team (voorheen een kamer voor opgenomen cliënten).

In haar toespraak sprak zij haar grote waardering uit voor deze activiteiten van GGz Breburg: “Deze benadering past prima in de beweging die de jeugdzorg op dit moment aan het maken is en sluit aan op de visie van de gemeente Tilburg dat jongeren zoveel mogelijk in hun eigen domein begeleid en behandeld moeten worden. Dat geldt ook voor jongvolwassenen met flinke psychiatrische problematiek, waarvan het lang de trend was om die klinisch op te nemen als er zich een crisis aandiende”.

Opname voorkomen
Frans Loman, kinderpsychiater en directeur behandeling van het Centrum Jeugd, benadrukt dat het JOIN-team ingezet wordt voordat een crisis echt moet leiden tot een opname op een klinische afdeling: ”Het team wordt ingezet om opname te voorkomen. Alternatieven voor opname als het thuis is vastgelopen waren er tot nu toe niet. We wachten niet tot er een echte crisis is, maar we pakken de behandeling meteen op als de eerste signalen komen dat de situatie verergerd. Behandeling en begeleiding doen we in samenspraak met andere betrokkenen zoals familie en andere instellingen en instanties. Onze overtuiging is dat, door snel te handelen, veel opnames voorkomen kunnen worden of korter kunnen duren. Als er al sprake moet zijn van een opname dan is dit hoogstens een kort intermezzo tijdens de ambulante behandeling”.

De feiten
– GGz Breburg is intensief aan de slag om voor alle doelgroepen het aantal bedden te minderen en te komen tot effectieve ambulante behandelingen. Dit moet leiden tot een beddenreductie van 20% voor 31 december 2013 in de gehele regio.
– Voor het Centrum Jeugd geldt dat zij dit streefcijfers inmiddels gehaald hebben en zij verwachten voor het eind van het jaar dan ook om op 30% uit te komen. Daarmee verdwijnt ongeveer 1/3 van de 64 bedden van het Centrum Jeugd in de regio Tilburg/Breda.
– Tegelijkertijd worden verschillende teams ingericht die deze verschuiving naar ambulante zorg gaan vormgeven.
– Op de locatie Jan Wierhof 3B verdwijnen 5 van de huidige 16 bedden, die op dit moment beschikbaar zijn voor de intensieve behandeling van jongvolwassenen met psychiatrische problemen.

Plaats een reactie