GGz Breburg en het Amphia Ziekenhuis starten samen ADHD centrum

Snelle en adequate hulpverlening aan kinderen en jeugdigen met ADHD in de regio Breda. Dat is het doel van de samenwerking tussen GGz Breburg en het Amphia Ziekenhuis. Zij besloten de handen ineen te slaan en gezamenlijk een ADHD centrum op te richten. Dit centrum is op 1 december 2010 van start gegaan en de samenwerking werd gisteren officieel bekrachtigd.

Beide partijen brengen hun activiteiten rond ADHD voor kinderen en jeugdigen in dit centrum onder en werken samen in één zorgprogramma onder gezamenlijke regie. Diagnostiek, medicatie en nazorg bij ‘eenvoudige’ ADHD wordt aangeboden door de kinderartsen van het Amphia Ziekenhuis. Bij meer complexe vormen van ADHD, bijvoorbeeld in combinatie met andere stoornissen, ligt deze taak bij GGz Breburg. Diagnoses worden in één dag gesteld en behandeling vindt plaats volgens het principe: ‘zoveel als nodig en niet meer dan noodzakelijk’.

Trots
Beide partijen toonden zich bij het ondertekenen van de verklaring erg tevreden. “We mogen heel erg trots zijn op de geboorte van dit kindercentrum”, vindt drs. F. Loman, directeur Centrum Jeugd namens GGz Breburg. Drs. E. Hoette, lid Raad van Bestuur van het Amphia Ziekenhuis onderschrijft deze woorden: “De huidige tijd vraagt om complementaire samenwerking. Op deze manier kunnen we, samen met de ouders en kinderen, snel kijken wat de beste plek, behandelmethode en te volgen route is.”
Gezien het aantal aanmeldingen sinds 1 december voorziet het centrum in een behoefte.

Plaats een reactie