GGD Rotterdam-Rijnmond wil verspreiding Klebsiellabacterie buiten Maasstad ziekenhuis voorkomen

Het Maasstad ziekenhuis is onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat in het ziekenhuis sneller de juiste infectiebestrijdingsmaatregelen worden genomen om verspreiding van de Oxa 48 producerende Klebsiellabacterie te voorkomen.

De rol van de GGD Rotterdam-Rijnmond is om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt onder de rest van de bevolking, buiten het ziekenhuis. De GGD geeft daartoe onder meer adviezen aan zorginstellingen hoe om te gaan met patiënten die van het Maasstad ziekenhuis vandaan komen. Deze adviezen zijn te downloaden van de website van de GGD. De GGD is in een vroeg stadium op de hoogte gesteld van de besmettingen bij revalidatiecentrum Rijndam. Hier zijn direct adequate maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Maatregelen moeten verspreiding voorkomen
De GGD neemt deel aan een wekelijks overleg tussen het Maasstadziekenhuis, het RIVM en vertegenwoordigers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Tijdens het overleg wordt besproken wat het Maasstad doet en moet doen om de uitbraak van de bacterie onder controle te krijgen. Als het Maasstad ziekenhuis de landelijke richtlijnen volgt die er zijn voor de bestrijding van ziekenhuisbacteriën dan zou de verspreiding van de bacterie niet meer kunnen plaatsvinden.

Nu geen opnamestop
Deskundigen op het gebied van infectieziektepreventie binnen ziekenhuizen die aan het overleg met Maasstad deelnemen vinden dat er verantwoorde zorg geleverd kan worden door het ziekenhuis. Dit wil zeggen dat door de extra maatregelen die genomen zijn patiënten geen risico lopen op besmetting met de bacterie. De Inspectie voor de gezondheidszorg vindt dat er op dit moment geen opnamestop nodig is. Op grond van de huidige gegevens kan worden geconstateerd dat sinds de ingevoerde maatregelen er geen nieuwe patiënten in het ziekenhuis besmet geraakt zijn met de bacterie.

Alleen klachten bij ernstig zieke mensen
Besmette mensen zijn meestal niet ziek van de bacterie. Alleen voor ernstig zieke mensen die veel antibiotica gebruiken kan de bacterie klachten geven. Dit komt omdat de antibiotica de bacteriën uitschakelen die normaal gesproken in de darmen voorkomen. Hierdoor kan de Klebsiellabacterie zich vermenigvuldigen omdat deze juist resistent is tegen de antibiotica. Buiten het ziekenhuis verwacht de GGD dan ook geen grote problemen. Maar dit zal de GGD nauwkeurig in de gaten houden.

Vragen over de Klebsiellabacterie?
De GGD is bezorgd over de constatering van de Inspectie dat het Maasstad ziekenhuis onvoldoende snel opereert om een aantal verbeteracties door te voeren. Ook snapt de GGD de bezorgdheid van patiënten over de verspreiding van de bacterie. De folder over Klebsiella geeft informatie wat mensen kunnen doen om niet besmet te raken en wat hulpverleners moeten doen om patiënten niet te besmetten.

Mensen die vragen hebben omdat zij patiënt zijn/worden van het Maasstad ziekenhuis kunnen bellen met het Maasstadziekenhuis (010) 291 1911. Voor algemene vragen over Klebsiella kunt u kijken op onze website of bellen met de GGD (010) 433 99 66.

Plaats een reactie