GGD Nederland adviseert Kamerleden over antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie vormt een groeiende bedreiging voor de hele volksgezondheid. GGD Nederland heeft de vaste Kamercommissie voor VWS per brief geïnformeerd over de risico’s die zij constateert en heeft daarbij aanbevelingen gedaan voor te ondernemen stappen. Centraal in deze aanbevelingen staan: de naleving van de meldingsplicht van zorginstellingen, verbetering van monitoring en communicatie, en landelijk inzicht in uitbraken in ziekenhuizen.

Nog geen 100 jaar geleden kwamen er in Nederland epidemieën met hoge sterftecijfers voor. Dankzij de basis van de publieke gezondheid: sanitair, riolering, schoon drinkwater, vaccinaties en antibiotica is daar een einde aan gemaakt. Inmiddels lijkt goede openbare gezondheid van de Nederlandse bevolking een gegeven. Toch is een nieuwe epidemie met een hoog sterftecijfer niet ondenkbaar. Door veelvuldig gebruik van antibiotica in de veterinaire en humane sector dreigen steeds meer bacteriën resistent te worden. Een bijkomend probleem is dat er weinig nieuwe antibiotica op de markt komen.

Sterfteoorzaak
Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Jaarlijks sterven in Europa alleen al 25.000 patiënten als gevolg van antibioticaresistente bacteriën. In de afgelopen jaren is in Nederland een alarmerende toename van resistentie opgemerkt die wordt veroorzaakt door de ESBL-bacterie, waarbij de meest gangbare en veilige antibiotica niet meer voor behandeling van infecties gebruikt kunnen worden.

Integrale aanpak
Om antibioticaresistentie als volksgezondheidsprobleem het hoofd te bieden is een integrale aanpak nodig. Daarvoor doet GGD Nederland onder andere de volgende aanbevelingen:

– Wettelijke basis voor de meldingsplicht bij antibioticaresistente stammen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen bij de GGD;
– Strikte toepassing van hygiënemaatregelen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen;
– Een betere monitoring van de resistentieproblematiek;
– Onderzoek naar cruciale factoren bij verspreiding van resistente (ziekenhuis) bacteriën.

Meer informatie vindt u in het dossier antibioticaresistentie.

Plaats een reactie