Gezondheidszorg Turkmenistan verhult problemen

Turkmenistans uiterlijke façade van welzijn en welvaart maskeert een situatie die gevaarlijk is voor de gezondheid van haar bevolking: het bestaan van besmettelijke ziekten wordt ontkend, medische gegevens worden systematisch gemanipuleerd en internationale standaarden en protocollen worden zelden in praktijk toegepast. Dit stelt Artsen zonder Grenzen in het vandaag uitgebrachte rapport ‘Turkmenistan’s opaque health system’. Het rapport is gebaseerd op de observaties en ervaringen van Artsen zonder Grenzen medewerkers.

Volk in de steek gelaten
In de 10 jaar dat Artsen zonder Grenzen in het land medische hulp heeft verleend, hebben de medewerkers ervaren hoe levens dagelijks in gevaar worden gebracht door medische nalatigheid en wijdverspreide riskante medische praktijken, zoals het regelmatig uitvoeren van bloedtransfusies zonder het bloed vooraf op hiv of hepatitis C te testen. Overheidspersoneel werkt in een cultuur die wordt gedomineerd door vrees, waarin zieken die in kritieke toestand verkeren weggestuurd worden om een negatief effect op de gevoelige statistieken te vermijden. Het gaat hierbij om de cijfers wat betreft de kraamvrouwensterfte, zuigelingensterfte en besmettelijke ziekten. De nationale gezondheidszorg laat het Turkmeense volk in de steek door sterker gericht te zijn op het imago dat zij in het buitenland wil uitstralen dan op het aanpakken van de levensechte dreiging die infectieziekten voor de mensen vormen.

Tuberculose
‘Tuberculose en seksueel overdraagbare ziekten zoals aids komen veel vaker voor dan de officieel gerapporteerde cijfers suggereren en de Turkmeense overheid weigert deze realiteit te erkennen,’ zegt Leslie Shanks, arts en medisch directeur van Artsen zonder Grenzen. ‘Internationale organisaties die actief zijn in het land, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF, houden deze problemen in stand door een schijn van legitimiteit te geven aan het verstrekken van valse informatie en aan medische praktijken die niet alleen ondoeltreffend maar ook veelal gevaarlijk zijn.’

Gevolgen voor de regio
Tuberculose (tbc), vooral de multiresistente variant, is waarschijnlijk de meest gevaarlijke bedreiging voor de volksgezondheid. Gezien de hoge tbc-cijfers in de buurlanden vreest Artsen zonder Grenzen voor een enorm probleem in Turkmenistan. Als er niet onmiddellijk en op grote schaal actie wordt ondernomen kan dit leiden tot een grote gezondheidscrisis die ook gevolgen kan hebben voor de hele regio. Mensen met multiresistente tbc moeten, met hulp van internationale medische experts, op korte termijn gediagnosticeerd en behandeld worden.

Turkmenistan verlaten
In 2009 nam Artsen zonder Grenzen nadat de activiteiten van de organisatie verder werden beperkt, het moeilijke besluit Turkmenistan te verlaten. Artsen zonder Grenzen concludeerde dat de organisatie het risico liep medeplichtig te raken aan het verhullen van problemen in de gezondheidszorg in plaats van hulp te bieden aan patiënten. De afgelopen vijf jaar werkte Artsen zonder Grenzen in het districtshospitaal in Magdanly, in Oost-Turkmenistan. Artsen zonder Grenzen wilde hiermee de kwaliteit van medische zorg aan kinderen en (zwangere) vrouwen verbeteren.

‘Internationale organisaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen om transparantie in de Turkmeense gezondheidszorg te bevorderen. Ze moeten ophouden cijfers in hun rapportage op te nemen die tegenstrijdig zijn,’ dringt Leslie Shanks aan.

Lees ons rapport over de gezondheidszorg van Turkmenistan (Engelstalig)

Plaats een reactie