Gezondheidswinst ontwikkelingslanden voor minder geld

0
639

Meer dan een derde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot essentiële geneesmiddelen. Desondanks is er weinig onderzoek verricht naar de vraag of overheidsbeleid of beleid door donoren tot betere toegankelijkheid van geneesmiddelen leidt. Het promotieonderzoek van Brenda Waning biedt in de huidige economische crisis aanknopingspunten voor het verkrijgen van meer gezondheidswinst voor minder geld.

Het onderzoek van Waning laat zien dat kleine investeringen tot grote resultaten kunnen leiden. Zo heeft in het bergachtige Kirgizië het opzetten van een klein netwerk van apotheken zonder winstbejag geleid tot substantiële prijsreducties in omliggende private apotheken. Verder beschrijft de promovendus in haar proefschrift onderzoek dat wijst op de uitdagingen die bestaan om een balans te vinden tussen beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in rurale gebieden, waar arme patiënten voor hun eigen geneesmiddelen betalen in de private sector.

Ook beschrijft Waning studies die aantonen hoe internationaal beleid en ongekende investeringen van rijkere landen hebben geresulteerd in het ondersteunen van schaalvergroting van behandeling van HIV/AIDS in armere landen. Donoren, de Wereldgezondheidsorganisatie, Global Fund en anderen spelen een cruciale rol in het waarborgen van de toegankelijkheid tot levensreddende geneesmiddelen van voldoende kwaliteit en voor betaalbare prijzen voor de behandeling van HIV. Zo maken Indiase producenten van generieke geneesmiddelen meer dan 80% van de HIV middelen voor arme landen. De promovendus wijst daarom op de gevaren die kunnen ontstaan als India de voorgestelde handelsovereenkomsten tekent, die beogen de Indiase productie van sommige geneesmiddelen aan banden te leggen.

Promotiegegevens
Promovendus: Brenda Waning
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Innovative Approaches for Pharmaceutical Policy Research in Developing Countries: The View Through a Market Lens
Promotor 1: Prof. dr. H.G.M. Leufkens
Promotor 2: Prof. dr. R. Laing
Datum en tijd: 19/12/2011 14:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht