Gezondheidswinst en blessures bij beginnende hardlopers

In het voorjaar van 2013 start een groot wetenschappelijk onderzoek onder beginnende hardlopers. Doel van deze NL Start to Run Studie is om meer inzicht te krijgen in gezondheidseffecten van een hardloopprogramma en op het mogelijk ontstaan van hardloopblessures.

Running ShoesFotocredits: Timothy Takemoto (cc)

De studie wordt gecoördineerd door bewegingswetenschappers van het UMCG en uitgevoerd door 5 UMC’s in samenwerking met de Atletiekunie. Het onderzoek vindt plaats onder deelnemers van het jaarlijkse Start to Run-trainingsprogramma van de Atletiekunie. Aanmelding voor Start to Run is mogelijk, de eerste training is op 9 maart 2013.

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen blijkt dat ongeveer 20% van beginnende lopers een blessure ontwikkelt. Er is al veel onderzoek gedaan naar hoe deze hardloopblessures ontstaan. Toch is nog steeds te weinig bekend over het ontstaan en voorkómen van deze blessures.

De belangrijkste reden hiervoor is dat eerdere studies zijn uitgevoerd onder kleine groepen hardlopers. Het is hierdoor niet mogelijk wetenschappelijk onderbouwde uitspraken te doen en al helemaal is het niet mogelijk naar specifieke blessures te kijken. Dankzij de samenwerking met de Atletiekunie kan nu voor het eerst wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden bij een grote groep beginnende hardlopers. Jaarlijks nemen ongeveer 9000 beginnende hardlopers deel aan Start to Run van de Atletiekunie.

Deelnemers aan Start to Run wordt bij aanmelding gevraagd om deel te nemen aan de NL Start to Run Studie. Deelnemers aan het onderzoek worden een jaar lang gevolgd. Op vier momenten in het jaar ontvangen zij een vragenlijst. Daarnaast wordt hen gevraagd gedurende de eerste zes weken wekelijks, en daarna tweewekelijks een logboek in te vullen met trainings- en blessure-informatie. Zowel de vragenlijsten als het trainingslogboek kunnen online ingevuld worden.

De resultaten van de NL Start to Run Studie leveren belangrijke informatie op over het ontstaan en voorkomen van blessures bij beginnende hardlopers. Daarnaast brengt het onderzoek de gezondheidswinst door hun deelname aan Start to Run in kaart.

De NL Start to Run Studie wordt uitgevoerd door een aantal wetenschappelijke instellingen die samenwerken in het Landelijk Overleg Sportgezondheid Onderzoek (LOSO). In het LOSO zijn het UMCG, het VUMC, het UMC Utrecht, het Erasmus MC en het Maastricht UMC+ verenigd. De Atletiekunie levert medewerking aan het onderzoek, het UMCG coördineert de studie.

Meer informatie
http://nlstarttorunstudie.nl
https://starttorun.atletiekunie.nl

Plaats een reactie