Gezondheidsklachten door straling zendmasten

Astrid Martens onderzocht het verband tussen blootstelling aan zendmasten voor mobiele telefoons en veelvoorkomende gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn en duizeligheid. Zij liet bijna 15.000 mensen vragenlijsten invullen en berekende hun blootstelling.

Mensen die zelf inschatten dat hun blootstelling hoger is, rapporteren gemiddeld ook meer gezondheidsklachten. Maar de klachten kunnen niet worden verklaard door het werkelijke stralingsniveau.

Gebruik mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons is de laatste decennia flink gestegen, en daarmee ook het aantal zendmasten. Deze zendmasten zenden radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) uit.

Sommige experts en burgers maken zich zorgen over mogelijke gezondheidseffecten van deze blootstelling. Sommige mensen schrijven gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn en duizeligheid, toe aan RF-EMF-blootstelling.

mobiele telefoons

Vragenlijsten invullen

Astrid Martens liet bijna 15.000 mensen in Nederland tussen 2011 en 2015 meerdere vragenlijsten invullen. Deelnemers hebben daarin vragen beantwoord over hun gezondheid, woonomgeving, ervaren blootstelling en werksituatie. Martens berekende de blootstelling op het huisadres met een model dat gegevens bevat over de kenmerken en locaties van zendmasten in de woonomgeving.

Niet goed inschatten

“Deelnemers konden de daadwerkelijke blootstelling niet goed inschatten”, vertelt Martens. Zij heeft geen eenduidige verklaring voor het verband tussen ervaren blootstelling en gezondheidsklachten. “Ook bij andere omgevingsblootstellingen, zoals luchtverontreiniging en geluidshinder, zien we dat ervaren blootstelling samenhangt met gezondheidsklachten”.

Promotie
Astrid Martens promoveert dinsdag 21 november 2017 aan de Universteit Utrecht op haar proefschrift ‘Modeled and perceived RF-EMF exposure from mobile phone base stations in relation to symptom reporting‘.

Plaats een reactie