Gezondheidsfondsen geven 1 miljoen euro voor onderzoek naar bevorderen gezondere leefstijl

Diabetes Fonds, Hartstichting en Nierstichting subsidiëren samen voor bijna 1 miljoen euro onderzoek naar een gezondere leefstijl. Dit doen zij vanuit het unieke samenwerkingsverband LekkerLangLeven.

De fondsen investeren hiermee in twee belangrijke onderzoeksprojecten die een gezondere leefstijl aangrijpen om diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade te voorkomen. Mensen die (bijvoorbeeld na een gezondheidscheck) een hoog risico op deze aandoeningen blijken te hebben, moeten gezonder gaan eten en meer bewegen. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat mensen met een lagere sociaal-economische status en niet-westerse allochtonen gemiddeld minder gezond en minder lang leven dan mensen met een hogere economische status. De fondsen vinden het daarom noodzakelijk dat er op maat gemaakte leefstijlprogramma’s komen die bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van mensen uit deze kwetsbare groepen. De nu toegekende onderzoeksubsidies zijn daarop gericht. De wetenschappelijk Advies Commissie van LekkerLangLeven maakte de selectie uit twintig voorstellen. De onderzoekers gaan dit jaar van start en komen over vier jaar met resultaten die in de praktijk bruikbaar zijn.

Begeleiding op maat om gezonder te leven
Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum onder leiding van professor Middelkoop krijgen € 450.000. Middelkoop: “Wij willen nagaan hoe we sommige groepen in de samenleving beter kunnen begeleiden bij het veranderen van hun gedrag en het volhouden van een gezonde leefwijze. In het huidige onderzoek gaat het vooral om mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst die volgens een consult bij de huisarts een hoog risico hebben op hart- en vaatziekten, diabetes, of nierschade. We willen een zelfmanagement programma ontwikkelen, waarbij voor elk persoon een eigen plan van aanpak ontwikkeld wordt om hun gedrag te veranderen. Omdat het niet altijd gemakkelijk is om zo’n zelfmanagement programma vol te houden willen we nagaan hoe de begeleiding het beste vormgegeven kan worden en door wie dit het beste gedaan kan worden.”

Aandacht voor mensen met lage opleiding
Onder leiding van professor Feskens en professor Van Baak gaan onderzoekers aan de universiteiten van Wageningen en Maastricht voor € 500.000 onderzoek doen naar verdere verbeteringen aan een bestaand leefstijlprogramma. Feskens: “Ons onderzoek borduurt verder op het eerder ontwikkelde SLIM leefstijlprogramma. Dat programma bestaat uit advies op maat om gezonder te eten en meer te bewegen. Met het SLIM leefstijlprogramma lukt het om de kans op diabetes te verkleinen bij mensen die een hoog risico lopen om diabetes te krijgen. Helaas hebben mensen met een lage opleiding en mensen van Turkse of Marokkaanse herkomst minder baat bij dit soort programma’s. Nu gaan we het leefstijlprogramma aanpassen zodat ook deze mensen met succes hun leefstijl kunnen verbeteren. We verwachten dat daarmee hun risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade afneemt.”

LekkerLangLeven
Het programma LekkerLangLeven is gericht op het voorkómen van diabetes, hart- en vaatziekten en chronische nierschade. Het gaat vooral om mensen met een verhoogd risico op één of een combinatie van genoemde aandoeningen.

Plaats een reactie