Gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur?

Beleidsmakers zijn alert op de (schadelijke) effecten die dieren, milieu en natuurverschijnselen kunnen hebben op de menselijke gezondheid.

Maar de vraag andersom: welke schade de huidige gezondheidszorg toebrengt aan dieren en natuur wordt in beleidskringen echter zelden gehoord. Moet in het volksgezondheidsbeleid, meer dan nu het geval is, rekening gehouden worden met de mogelijke negatieve gevolgen voor dieren en natuur?

Donderdag 5 april 2012 heeft Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, namens drie adviesraden de essaybundel ‘De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur’ overhandigd aan Louise Fresco.

Hoeveel geiten mag je ruimen om één mensenleven te redden? Moet je mensen wel adviseren om met het oog op hun gezondheid tweemaal in de week vis te eten als dat leidt tot overbevissing? En wat te denken van de negatieve effecten van humane geneesmiddelen op het oppervlakte- en grondwater? Het zijn een paar voorbeelden van ethische kwesties die de aanleiding vormden voor het samenstellen van deze essaybundel.

De essaybundel is een gezamenlijk initiatief van drie adviesraden: de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).

Vanwege het gemeenschappelijk belang en omdat het thema op het raakvlak ligt van drie beleidsterreinen: volksgezondheidszorg, dierenwelzijn en natuurbeheer, is deze samenwerking tussen de adviesraden, RDA, Rli en RVZ, tot standgekomen.

Met de bundel zwengelen de Raden een discussie aan over een onderwerp dat ons allen aangaat: een duurzaam volksgezondheidsbeleid dat rekening houdt met de belangen van mens, dier en natuur. De bundel is een eerste verkenning en een start voor het debat dat een breed publiek verdient.

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco is landbouw- en voedseldeskundige en als universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief.

Plaats een reactie