Gezondheid slechter van lesbische vrouwen, homo’s en biseksuelen

Lesbische vrouwen, homomannen en biseksuelen (LHB’s) in Nederland lopen meer risico op psychische problemen en een slechtere gezondheid dan hetero’s. Dat concluderen MOVISIE-onderzoekers José Renkens, Hanneke Felten en Judith Schuyf. Zij zetten Nederlands en internationaal onderzoek op een rij. Senior onderzoeker Schuyf berekent dat dit jaarlijks meer dan 300 miljoen euro kost.

In 2010 concludeert het SCP dat homoseksualiteit ‘steeds gewoner is, maar nog altijd niet gewoon’. Toch hebben LHB’s nog steeds veelvuldig te maken met onbegrip, discriminatie, uitsluiting en geweld vanwege hun seksuele voorkeur. De gevolgen daarvan zijn zichtbaar in de gezondheidsstatistieken. Zo blijkt uit een analyse door MOVISIE van ruim 100 recente wetenschappelijke artikelen dat LHB’s onder andere meer last hebben van angst- en stemmingsstoornissen, vaker suïcidaal zijn, meer risico lopen op seksueel overdraagbare ziekten, en ongezonder leven. Eén van de oorzaken lijkt te zijn dat zij vaker te kampen hebben met stress door discriminatie, pesterijen en geweld.

Risicogroepen
Op basis van het onderzoek concludeert MOVISIE dat vooral jongeren, ouderen en mogelijk ook LHB’s uit traditionele gemeenschappen het meest kwetsbaar zijn. Het onderzoek laat ook zien dat er beschermende factoren zijn, zoals zelfacceptatie, steun van familie en van LHB-leeftijdgenoten, samenwonen met een partner, sporten en een veilig klimaat op school.

Aanbevelingen
De gezondheidszorg moet beter toegankelijk worden voor LHB’s, zo bevelen de onderzoekers aan. Dat kan door het vergroten van de expertise van de professionals in de gezondheidszorg op dit terrein. Een betere inschatting van de risico’s kan worden bereikt door seksuele voorkeur op te nemen in grootschalige bevolkingsonderzoeken. Degenen die met kwetsbare groepen LHB’s werken moeten meer ondersteuning krijgen.

Publicatie
De resultaten van het literatuuronderzoek naar de gezondheid van LHB’s staan samengevat in de praktische brochure Gezondheid uit de serie Handreiking homo-emancipatie. De brochure eindigt met aanbevelingen voor verder onderzoek en adviezen aan gemeenten, instellingen en professionals. U kunt de brochure downloaden of bestellen voor 7,00 euro via www.movisie.nl/publicaties.