Gezondheid en welzijn van lesbische, homoseksuele en biseksuele vrouwen en mannen

1
1018

Veel onderzoek laat zien dat lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) vrouwen en mannen met meer gezondheidsproblemen kampen dan heteroseksuele vrouwen en mannen. Lisette Kuyper concludeert in haar dissertatie dat minderheidsstress hier een mogelijke verklaring voor is.

In haar proefschrift schrijft Kuyper dat LHB-individuen naast algemene risicofactoren voor de gezondheid, ook te maken krijgen met LHB-specifieke risicofactoren. Deze laatste factoren zijn gebaseerd op minderheidsstress. Discriminatie is een voorbeeld van de minderheidsstress die LHB-individuen ervaren.

Kuyper keek onder meer naar de gezondheidsproblemen die lesbische, homoseksuele en biseksuele ouderen ervaren. Minderheidsstress lijkt volgens de Utrechtse promovenda een goede verklaring te bieden voor een van de grote problemen onder LHB-ouderen: eenzaamheid. “Minderheidsstress factoren, en met name het ervaren van negatieve reacties op hun LHB-oriëntatie, het verwachten van negatieve reacties en het ontbreken van een LHB sociaal netwerk, waren gerelateerd aan meer gevoelens van eenzaamheid.”

In haar dissertatie schrijft Kuyper dat minderheidstress ook de gezondheidsproblemen van LHB-jongeren verklaart. “Ondanks dat Nederlandse LHB-jongeren opgroeien in een relatief tolerant klimaat waarin LHB en heteroseksuele individuen bijna gelijk zijn voor de wet, ervaren LHB-jongeren nog steeds minderheidsstress.”

Naast deze bevindingen richtte Kuyper zich op twee andere specifieke kennislacunes in gezondheidsverschillen tussen LHB en heteroseksuele individuen. Zo onderzocht ze mogelijke gender en seksuele oriëntatie verschillen in de relatie tussen minderheidsstress en gezondheid binnen de LHB-populatie. En ze onderzocht de bruikbaarheid van een tussen-en-binnen-groepen onderzoeksdesign voor het in kaart brengen van mogelijke relaties tussen algemene en LHB-specifieke risicofactoren en gezondheid.

Promotiegegevens
Promovendus: Lisette Kuyper
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: Sexual orientation and health. General and minority stress factors explaining health differences between lesbian, gay, bisexual and heterosexual individuals.
Promotor 1: Prof. dr. J.B.F. de Wit
Copromotor 1: Dr. C.M. Fokkema
Datum en tijd: 23/9/2011, 10:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

1 REACTIE

  1. Ik kan me in het bovenstaande helemaal vinden. Ik ben 75 jaar en op dit moment ben ik WEER onder behandeling van het GGZ. Ik volg er nu de cursus “In de put, put de put”. In de laatste 30 jaar ben ik al zo vaak onder behandeling geweest van het maatschappelijk werk/GGZ maar nu ik het bovenstaande gelezen heb weet ik dat ik maar zo verder moet en dat er niks aan te doen is. Een van de cursusdeelnemers is een Turkse man en ik durf niet aan te geven dat ik homo ben. Bang dat ik WEER gediscrimineerd word.