Gezonder leven is heel goed mogelijk

Uit de recent verschenen Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM en de Staat van de Gezondheid van het IGZ blijkt dat huidige maatregelen tot ziektepreventie niet werken en dat de Nederlandse bevolking ondanks inspanningen van de overheid niet gezonder is gaan leven. Tijdens het jaarlijkse Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op 8 en 9 april worden concrete oplossingen geboden om zorg en preventie beter te integreren. Met de juiste interventies is gezonder leven wel degelijk mogelijk.

Het CBS signaleerde onlangs dat een gezonde leefstijl voor velen moeilijk haalbaar is. Het ministerie van VWS benadrukt dat een gezonde leefstijl voor mensen nog altijd een vrije keuze is. Op het NCVGZ komen daarom in meer dan 80 lezingen, workshops en presentaties veel concrete aanbevelingen aan bod om mensen te stimuleren die keuze te maken. Voorbeelden van recente best practices:

?         groen in de woonomgeving bevordert gezondheid door sneller herstel van stress, meer bewegen en meer/betere sociale contacten;
?         kinderen in buurten met meer sociale cohesie en meer tevredenheid over sociale contacten spelen vaker buiten;
?         een pilot van verzekeraar CZ liet zien dat mensen met overgewicht en/of diabetes met financiële prikkels snel te bewegen zijn om hun leefstijl te veranderen.

Vooraanstaande sprekers uit de volksgezondheid en de politiek leveren een bijdrage aan het congres. Meer dan 800 professionals uit de zorg, welzijn, volksgezondheid en onderwijs zijn tijdens de twee dagen aanwezig.

Highlights programma

Lancering Handleiding Gezonde School
Op vrijdag 9 april lanceert het RIVM samen met Kete Kervezee (PO-raad) en Siewert Pilon (VNG) officieel de handleiding Gezonde School. De handleiding is geschreven voor professionals die scholen begeleiden bij het structureel en planmatig werken aan gezondheidsbevordering en preventie op de basisschool. De aandacht gaat vooral naar effectieve maatregelen, waarbij de vragen en behoeften van de scholen centraal staan. De handleiding is een product van het RIVM Centrum Gezond Leven in samenwerking met diverse landelijke thema-instituten, GGD’en en onderwijsbegeleidingsdiensten.

Wat kunnen we leren van de Mexicaanse Griep?
Aura Timen (RIVM) zal samen met haar Amerikaanse collega Katherine Lyon Daniel (CDC Atlanta USA) de communicatie rond de Mexicaanse Griep pandemie bespreken en een aanzet geven voor aanbevelingen voor toekomstige campagnes, zoals de HPV vaccinaties.

Sneak preview preventienota
Paul Huijts, Directeur Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid van VWS, zal op 8 april een sneak preview geven van de nieuwe preventienota van het ministerie.

Uitreiking V&W Volksgezondheidsprijs
De Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (V&W) maakt op vrijdag 9 april bekend wie de Volksgezondheidsprijs 2010 wint. Elk jaar wordt deze prijs toegekend aan een beginnend onderzoeker die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse gezondheidszorg. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1500 te besteden aan studiereis en/of congresbezoek. Meer informatie over de V&W prijs is te vinden op verenigingvenw.nl/volksgezondheidsprijs.htm

Praktische informatie en het complete congresprogramma is te vinden op www.ncvgz.nl

Plaats een reactie