Gezonde wijk loont

Minder overgewicht onder kinderen, volwassenen bewegen meer en lagere zorgkosten door een gezamenlijke aanpak van gezondheidsachterstanden. Dit is het resultaat van een aanpak in Utrecht in de wijk Overvecht. Utrecht is een van de 13 steden die meedoen met het landelijk experiment Gezonde Wijk.

Op 8 maart 2012 lanceren het ministerie van BZK en het ministerie van VWS gezamenlijk de resultaten van het experiment in het e-boek Gezonde Wijk in praktijk. Onderdeel hiervan is een maatschappelijke kosten en batenanalyse. Daarmee kunnen steden aan de slag om de effecten van hun aanpak in beeld te brengen.

Dertien steden hebben de afgelopen drie jaar het experiment Gezonde Wijk uitgevoerd als onderdeel van de wijkenaanpak: Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Heerlen, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Zaanstad. Zij voeren de experimenten uit met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Opzet is de gezondheid van bewoners in wijken met achterstandsproblematiek te verbeteren met een langdurig gezamenlijke aanpak. Het e-boek Gezonde Wijk in Praktijk bundelt de uitkomsten en ervaringen van de steden. De experimenten brengen hiermee het thema van VWS Zorg en sport dicht in de buurt in de praktijk. Dat is een beleidsprioriteit in de Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij.

E-boek Gezonde Wijk in Praktijk
Gezonde Wijk in Praktijk geeft voorbeelden en successen uit de praktijk van steden. Het geeft lessen en tips aan woningbouwcorporaties, bestuurders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden om sneller tot gezonde wijken te komen.

Een instrument van gezonde wijken
Een belangrijk instrument waarmee steden aan de slag kunnen is een specifiek voor gezonde wijken ontwikkelde maatschappelijke kosten-batenanalyse. Deze analyse brengt in beeld wat de kosten en baten zijn van de aanpak. Vaak wordt alleen naar de kosten gekeken, maar wat zijn de verwachte maatschappelijke effecten van gezondere bewoners in een stad? Iedere stad kan met het model aan de slag aan de hand van lokale gegevens en inzet.

Samenwerking Gezonde Wijk Overvecht
Een mooi voorbeeld van zo’n gezamenlijke aanpak in de praktijk is Gezonde Wijk Overvecht. Hier werken Cumulus Welzijn, Indigo (eerstelijns GGZ), Stichting Overvecht Gezond! (geïntegreerde eerste lijn), zorgorganisatie Careyn, gemeente Utrecht en Achmea samen. De aanpak is onderdeel van het convenant Utrecht gezond!, dat is afgesloten door de gemeente Utrecht en zorgverzekeraar Achmea. De resultaten van de aanpak zijn veelbelovend: volwassen inwoners van Overvecht bewegen meer, en de zorgkosten zijn gedaald met 4 procent. Daarnaast is door een aanpak op scholen en in het welzijnswerk het overgewicht onder kinderen in de basisschoolleeftijd gedaald van 26% naar 20%.

Meer informatie
e-boek Gezonde Wijk in Praktijk
– Rijksoverheid: Aandachtswijken
– Rijksoverheid: Overgewicht

Plaats een reactie