Gezonde, duurzaam beheerde bodem levert mens veel goeds

Een gezonde bodem met een gevarieerd bodemleven geeft de mens heel veel goeds. Meer dan veel mensen wellicht denken. Is de bodem gezond, dan zijn de bloemkolen en andijvie die we van het land plukken en op tafel zetten ook van betere kwaliteit.

Is de bodem gezond dan heeft dat ook positieve gevolgen voor het grondwater en de lucht. Kortom: een gezonde bodem bezorgt Nederland goede diensten.

Om mensen enthousiast te maken de bodem gezond te maken én te houden heeft het RIVM een full colour uitgave het licht doen zien: “Een gezonde bodem onder een duurzame samenleving”. Het boekwerk bevat allerlei initiatieven, die kunnen leiden tot een duurzaam bodembeheer.

Het beschrijft ook begrippen als ecosysteemdiensten en bodembeheer. Verder komt aan de orde hoe bedrijven duurzaamheidsdoelen met hun bodem kunnen realiseren. ‘Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de hoeveelheid regenwormen en goede bacteriën in de grond. De juiste hoeveelheid wormen heeft grote invloed op de goede bodemstructuur en op schoon water’, vertelt Liesbet Dirven – van Breemen, samen met Michiel Rutgers de auteur van de RIVM-uitgave.

Het boekwerk bevat ook nog een tiental losse kaarten, waarin beschreven staat hoe de verschillende bodemstructuren zo gezond mogelijk gemaakt kunnen worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om akkerbouw op zand, melkveehouderij op klei, melkveehouderij op löss, of om gemengd bos op zand.

Boek en kaarten zijn bestemd voor bodembeheerders, boeren en medewerkers van provincies die zich bezighouden met het bodembeheer. Zij kunnen het boek gratis aanvragen Liesbet.Dirven@rivm.nl.

Auteur: Jan Brouwer de Koning

Plaats een reactie