Gezond in 2030

Visionaire wetenschappers en opinieleiders van maatschappelijke organisaties over de gezondheidszorg voor nu en in 2030. We leven langer in de toekomst. Hoe worden we gezond oud? Hoe ongezond mag je leven in 2030? Moet je je DNA-profiel bij je verzekeraar inleveren? Wordt depressie volksziekte nummer 1?

We leven langer
We leven langer en dat betekent dat de kosten voor de gezondheidszorg gaan stijgen. Voor de toekomst wordt de vraag wie dat gaat betalen belangrijk. Welke ethische en financiële grenzen gaan we stellen aan de zorg. Hoe kritisch zijn we tegenover mensen met een ongezonde levensstijl. Welke grenzen gaan verzekeraars stellen en wat wordt de rol van de overheid?

Hoe ongezond mogen we leven?
Hoe verantwoordelijk kun je het individu maken voor zijn of haar eigen gezondheid. Wordt zorg je eigen zorg als je er een ongezonde levensstijl op na houdt? Wordt DNA onderzoek verplicht, waaruit kan worden afgeleid welke kans je op ziektes hebt? Worden we verplicht onze levensstijl daar op aan te passen? Welke toekomstscenario?s koppelen verzekeraars aan de algemene uitkomsten?

Groeiende groep ouderen
In Nederland zal het aantal ouderen stijgen tot 4.5 miljoen in 2035. Dat is 25% van de totale bevolking. Hoe gaan we de zorg voor deze grote groep Nederlanders opbrengen? Hoe ver gaat onze solidariteit?

VUmc hoogleraar Marjolein Visser is één van de deskundigen die spreekt over dit onderwerp.

Bijeenkomst
– Datum: 27 september 2011
– Tijd: 15:00 tot 16:00 uur
– Locatie: Vrije Universiteit, Agorazaal 1 3e verdieping, de Boelelaan 1105, Amsterdam
– Website: www.vuconnected.nl/programma/gezond-2030

Bijzonderheden
Yvonne Zonderop, journaliste, vraagt deskundigen over de belangrijke issues in de gezondheidszorg in Nederland voor 2030. In een zaaldiscussie kan het publiek aanvullende thema’s en mogelijke oplossingen aandragen. Je gaat naar huis met een mindmap met daarop de agenda voor 2030.

Herman Kappelle, bijzonder hoogleraar fiscaal pensioenrecht VU, AEGON, Susanne de Joode, chef gezondheid Plus Magazine, Jan Hoeijmakers, Akademiehoogleraar KNAW en grootste ouderdomsexpert ter wereld en Marjolein Visser, hoogleraar Gezond ouder worden, Instituut voor Gezondheidswetenschappen VU en EMGO Instituut VUmc.

Plaats een reactie