Gezinsrelaties en probleemgedrag adolescenten

In haar proefschrift onderzocht Veroni Eichelsheim gezinsrelaties op verschillende manieren, en op verschillende niveaus. Ze relateert de kwaliteit van gezinsrelaties aan externalizerend probleemgedrag, dat wil zeggen delinquent en agressief gedrag van adolescenten.

Uit vijf verschillende studies komen een aantal belangrijke bevindingen van haar naar voren: er blijkt onder andere een sterk verband tussen de kwaliteit van gezinsrelaties zoals steun en conflict, en ‘externalizerend’ probleemgedrag. Interessant is dat dit verband niet beïnvloed lijkt te worden door sekseverschillen of door verschillen op basis van etniciteit.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van de beoordelingen van meerdere gezinsleden over hun relatie met elkaar. Daardoor kan Eichelsheim concluderen dat de manier waarop de relatie met gezinsleden wordt beoordeeld, sterk afhankelijk is van de kenmerken van de persoon die rapporteert, maar ook van de kenmerken van de persoon waarover gerapporteerd wordt. Deze percepties zijn afhankelijk van de (hiërarchische) rol van het gezinslid, dat wil zeggen of het een ouder of een van de kinderen betreft.

Bovendien vond Eichelsheim bij het vergelijken van problematische en niet-problematische gezinnen, dat adolescenten met externalizerend probleemgedrag over het algemeen negatiever tegen andere gezinsleden aankijken. Ook vond ze dat zij over het algemeen als negatiever worden gezien door andere gezinsleden, ook vergeleken met de gezinssituatie van hun relatief normaal functionerende leeftijdsgenoten.

Promotiegegevens
Promovendus: Veroni Eichelsheim
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: The Complexity of Families Assessing family relationships and their association with externalizing problems
Promotor 1: Prof. dr. M. Dekovic
Copromotor 1: Dr. K.L. Buist
Datum en tijd: 18/3/2011, 12:45
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie