Gevolgen vrije prijsvorming mondzorg

VvAA en de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) hebben in twee Informatiekaarten de gevolgen en mogelijke maatregelen van het driejarig experiment ‘vrije prijsvorming in de mondzorg’ inzichtelijk gemaakt voor tandarts en patiënt.

Per 1 januari 2012 zijn er geen wettelijke maximumtarieven meer en worden verdergaande eisen gesteld aan transparantie van prijs, kwaliteit en prestatie. Dit kan gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, strategie en concurrentiepositie van tandartsen en hun relatie met de patiënt. De Informatiekaarten helpen tandartsen om keuzes maken over te nemen maatregelen in hun praktijk.

VvAA en ANT hebben alle aandachtsgebieden omtrent vrije prijsvorming verkend en geanalyseerd. De Informatiekaarten geven gestructureerd weer waar een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus of orthodontist mee te maken krijgt bij de invoering van vrije prijsvorming in de mondzorg. De eerste Informatiekaart toont de gevolgen voor zowel de patiënt als de tandarts op het gebied van informatie, relatie tandarts-patiënt, strategie, concurrentie, keuzevrijheid, bedrijfsvoering en financiën. De tweede Informatiekaart (beschikbaar medio september) is een checklist die de tandarts helpt de juiste maatregelen te nemen in zijn praktijk. Deze kaart is ook een goede leidraad voor het informeren van patiënten.

Voorbereiding op de toekomst
Edwin Brugman, directeur Kennismanagement & Netwerken bij VvAA: “Vrije prijsvorming kan kansen bieden. Tandartsen kunnen zich gemakkelijker actief onderscheiden. Het betekent ook dat ze zich moeten verdiepen in zaken waar ze normaal gesproken niet zo vaak bij stilstaan. Kostprijsberekening en nieuwe ondernemingsrisico’s bijvoorbeeld. Ook de relatie met de patiënt verandert. De patiënt kan straks makkelijker aanbieders vergelijken en dat heeft weer gevolgen voor de tandarts en zijn praktijkvoering. De kaart geeft daar inzicht in. Daarnaast ontwikkelen wij momenteel een rekenmodel voor kost- en verkoopprijsbepaling in de mondzorg. Ook hier kunnen tandartsen gebruik van maken in voorbereiding op de vrije prijsvorming.”

Menno Tusschenbroek, directeur ANT: “Iedereen heeft een mening en ideeën over de vrije prijsvorming, ziet kansen, bedreigingen, maar bijna niemand heeft een totaalbeeld. De Informatiekaart helpt tandartsen om helder te krijgen hoe ze de vrije prijsvorming kunnen benutten om tandheelkunde te bedrijven zoals het bedoeld is: uitgaande van de inhoud van de zorg en met de relatie tandarts-patiënt als middelpunt.”

Argumentenfabriek
De kaarten van VvAA en ANT zijn tot stand gekomen onder begeleiding van de Argumentenfabriek. De Argumentenfabriek is een onafhankelijk analysebedrijf dat organisaties helpt bij het inzichtelijk maken van complexe problemen door het visualiseren van informatie. Hiervoor maakt De Argumentenfabriek kaarten en filmpjes.

Plaats een reactie