Gevaarsymbool ontbreekt op veel navulverpakkingen e-sigaret

Op bijna 70% van de onderzochte navulverpakkingen met nicotine voor elektronische sigaretten en shisha-pennen ontbreekt het verplichte gevaarsymbool ‘giftig’ op het etiket. Dit symbool met doodshoofd ontbreekt op 108 van de 151 onderzochte navulverpakkingen met nicotine.

Hierdoor worden consumenten onvoldoende gewaarschuwd voor de inhoud van de navulverpakkingen en de gevaren bij het gebruik ervan, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De NVWA hield totaal 206 navulverpakkingen met en zonder nicotine tegen het licht en onderzocht ze op de chemische productveiligheidseisen. Bedrijven die vloeistoffen voor e-sigaretten op de markt brengen, zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid ervan en moeten de verpakkingen voorzien van de juiste etiketten. Alle geïnspecteerde ondernemers die niet aan de regels voldeden, moeten van de NVWA de etiketten aanpassen onder dreiging van een last onder dwangsom. Binnenkort vindt een herinspectie plaats van deze eerder bezochte ondernemingen.

Het merendeel van de onderzochte navulverpakkingen met nicotine heeft een kinderveilige sluiting. Dat is goed nieuws omdat kinderen al van 1 slokje nicotinehoudende vloeistof een acute nicotinevergiftiging kunnen oplopen. De navulverpakkingen zonder kinderveilige sluiting met een nicotinegehalte van meer dan 1% zijn uit de handel gehaald.

Nieuwe eisen e-sigaret herziene Tabaksproductenrichtlijn
In de periode dat het onderzoek liep, is de herziene versie van de Tabaksproductenrichtlijn door de Europese Raad aangenomen. In deze richtlijn staan nu ook eisen voor de maximale concentratie nicotine en de grootte van de navulverpakkingen voor e-sigaretten. De uitkomsten van het onderzoek zijn daarom ook getoetst aan deze toekomstige nieuwe eisen. Daaruit blijkt dat bedrijven goed voldoen. Het merendeel van de verpakkingen bevat minder dan 2% (20 mg/ml) nicotine en de verpakkingen zijn niet groter dan 10 milliliter. Er is een nieuw besluit onder de Warenwet in voorbereiding waarin wordt vooruitgelopen op de regels voor e-sigaretten in de herziene Tabaksproductenrichtlijn.

Het onderzoek van de NVWA volgt op een analyse van het gebruik van de e-sigaret door Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de NVWA uit november 2013. BuRO raadt consumenten op basis van de resultaten aan om navulverpakkingen met nicotine uit de buurt van kinderen te houden.

Plaats een reactie