Gevaarlijke stoffen zonder grenswaarde

Werknemers komen tijdens hun werk soms in aanraking met gevaarlijke stoffen. Het RIVM heeft een lijst samengesteld met daarop 1400 gevaarlijke stoffen waarvoor de Europese Commissie nog geen grenswaarde heeft vastgesteld.

Werknemers veiligheid

Europese grenswaarden zorgen voor veiligheid van werknemers en voor eenduidige regelgeving. Lidstaten zijn verplicht deze grenswaarde in te voeren. Het RIVM gaat op basis van deze lijst het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) adviseren voor welke stoffen het raadzaam is Europese grenswaarden vast te stellen. 

Veilig werken: RIVM maakt lijst met 1400 stoffen zonder Europese grenswaarde voor de gezondheid

Grenswaarde in minimaal 1 lidstaat

Voor elke stof op de lijst heeft minimaal 1 lidstaat een nationale grenswaarde vastgesteld, maar bestaat geen Europese grenswaarde. Het overzicht is gemaakt op basis van gegevens van 10 lidstaten, waaronder Nederland. 

Europese grenswaarden belangrijk voor veiligheid en eenduidigheid 

Europese grenswaarden dragen bij aan de veiligheid en gezondheid van de werknemer en eenduidigheid in de regelgeving. Alle lidstaten moeten de Europese grenswaarde overnemen in hun wetgeving. Op die manier moeten werkgevers in alle landen van de Europese Unie zich houden aan dezelfde norm voor een bepaalde stof.

Van nationale naar Europese grenswaarden 

Voor het vaststellen van een Europese grenswaarde kan de Europese Commissie gebruik maken van de informatie uit nationale risicobeoordelingen. Dat maakt het afleiden van een Europese grenswaarde eenvoudiger.

Uiteindelijk blijven werkgevers verantwoordelijk

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Daarom moet duidelijk zijn welke hoeveelheid van een stof in de lucht op de werkplek maximaal aanwezig mag zijn. Werkgevers zijn hiervoor verantwoordelijk. Alleen voor de meest gevaarlijke stoffen worden nationale of Europese grenswaarden vastgesteld. Bijvoorbeeld als een stof kankerverwekkend is.  

Vervolgonderzoek naar volgorde

Deze lijst is samengesteld in opdracht van het ministerie van SZW. Op basis van deze lijst gaat het RIVM in een vervolgonderzoek het ministerie SZW adviseren voor welke stoffen het raadzaam en eenvoudig is ook Europese grenswaarden vast te stellen.  

Download rapport

Plaats een reactie