Gevaar van bioterrorisme beperkt Erasmus MC

De National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) in de Verenigde Staten heeft geadviseerd dat de onderzoeksresultaten van virologen van het Erasmus MC gepubliceerd mogen worden, maar dat bepaalde gedetailleerde informatie over de methoden en resultaten geheim moet blijven. De onderzoekers hebben hun bedenkingen bij dit advies, maar zullen het respecteren.

De Rotterdamse virologen hebben in opdracht van de Amerikaanse overheidsinstelling National Institutes of Health (NIH) onderzoek gedaan met het gevaarlijke H5N1 vogelgriepvirus. Ze ontdekten dat en op welke manier dit virus gemakkelijk zou kunnen veranderen in een variant die bedreigend is voor de volksgezondheid. De informatie van de onderzoekers kan gebruikt worden om een pandemie te voorkomen, of om op voorhand vaccins en medicijnen te ontwikkelen. Dat kan het beste door de gegevens te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. Andere wetenschappers of mensen die in het veld uitbraken monitoren kunnen dan snel met deze gegevens aan de slag. De vrees bestaat echter dat de onderzoeksgegevens ook gebruikt kunnen worden om biologische wapens te ontwikkelen als ze in verkeerde handen komen.

De NSABB heeft de nadelen van het openbaar maken van de onderzoeksgegevens zwaarder gewogen dan de voordelen en wil bepaalde gegevens daarom geheim houden. Zij stellen dat de onderzoeksgegevens wel gedeeld kunnen worden met het wetenschappelijke veld onder geheimhoudingsplicht. De Rotterdamse onderzoekers stellen echter dat geheimhouding nagenoeg onmogelijk is gezien het feit dat de gegevens met honderden onderzoekers en overheden gedeeld moeten worden. Bovendien komt met dit advies de academische en persvrijheid in het geding. Dat is nog niet eerder vertoond.

De Erasmus MC onderzoekers werken momenteel aan een nieuw manuscript dat voldoet aan het advies van de NSABB. Zij pleiten bovendien voor een meer internationale aanpak van zogenaamde “dual use” research, onderzoek waarvan de uitkomst zowel ten goede als ten kwade zou kunnen worden gebruikt.