Gestage groei aantal verloskundigen

Het aantal verloskundigen in Nederland is de afgelopen tien jaar met 60% toegenomen. Vooral het aantal verloskundigen in ziekenhuizen nam sterk toe. Er zijn wel aanzienlijke regionale verschillen.

Vanwege een tekort aan verloskundigen is de opleidingscapaciteit de afgelopen tien jaar sterk uitgebreid en is het aantal verloskundigen flink toegenomen. In 2009 zijn er 2.444 verloskundigen werkzaam in Nederland. Het grootste deel (77%) werkt in de eerste lijn, 23% in een ziekenhuis. In de afgelopen tien jaar is het aantal in het ziekenhuis werkzame verloskundigen sterker gegroeid (150%) dan het aantal eerstelijns verloskundigen (45%). Dit blijkt uit de jaarlijkse peiling van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) onder alle in Nederland werkzame verloskundigen.

Verloskundepraktijken
In totaal zijn er in 2009 in Nederland 503 eerstelijns verloskundepraktijken. Dit aantal is in de afgelopen tien jaar met 10% toegenomen. Bijna tweederde van de praktijken is een groepspraktijk. Tien jaar geleden was dit nog de helft. Het aantal solopraktijken is in diezelfde periode afgenomen van 22% in 1999 tot 16% in 2009. Drenthe (36%) en Limburg (31%) hebben relatief de meeste solopraktijken.

Dichtheid’
Op 1 januari 2009 telt Nederland 1.630 vrouwen in de vruchtbare leeftijd per eerstelijns verloskundige. Tien jaar geleden lag dit aantal fors hoger (2.684). Regionaal zijn er nog steeds aanzienlijke verschillen. In de provincies Flevoland (1.297) en Gelderland (1.437) is de ‘verloskundigendichtheid’ het hoogst en in Zeeland (2.483) en Groningen (2.122) het laagst.

Eerstelijnsdiscipline in het ziekenhuis
“Het is opvallend dat het beroep van verloskundige dat aanvankelijk vooral eerstelijnsdiscipline was, in toenemende mate ook in het ziekenhuis wordt uitgeoefend”, stelt NIVEL-onderzoeker Lammert Hingstman. “Gezien de ontwikkelingen binnen de verloskunde is het niet onwaarschijnlijk dat deze trend verder doorzet.”

Plaats een reactie