Gespecialiseerde notaris regelt voortaan echtscheiding

Echtgenoten hoeven voortaan niet meer verplicht naar een advocaat voor een echtscheiding. Het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank kan vanaf 3 april 2012 ook via de VMSN-notaris.

Het grootste deel van de zaken die men bij een echtscheiding moet regelen, kan nu via één contactpersoon. VMSN voorzitter Palko Benedek ‘Zo willen we de echtscheidingsprocedure voor echtgenoten iets minder belastend maken.’

De administratieve handeling voor het indienen van het verzoekschrift is nog voorbehouden aan advocaten. De vereniging VMSN heeft echter afspraken gemaakt met een advocatenkantoor dat landelijk de verzoekschriften voor de bij de VMSN aangesloten notarissen zal indienen. Echtgenoten hoeven dan dus niet meer zelf naar een advocaat.

Doorgaans wenden echtgenoten zich bij een scheiding al tot een notaris voor het wijzigen van testamenten, overdracht van onroerend goed, overdracht van aandelen in een besloten vennootschap of andere financiële aangelegenheden. Gespecialiseerde notarissen staan echtgenoten ook bij in de emotionele aspecten van een echtscheiding. Zodra echtgenoten het eens zijn over de beëindiging van hun huwelijk en over de gevolgen daarvan, stelt de notaris het echtscheidingsconvenant op.

Voorheen moesten echtgenoten zich verplicht tot een advocaat wenden, uitsluitend om het echtscheidingsverzoek bij de Rechtbank in te dienen. Dat is een onnodige extra stap, welke stap voor echtgenoten die via een VMSN-notaris scheiden nu overbodig is geworden. De notaris zorgt samen met betreffend advocatenkantoor voor indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank zonder dat partijen zelf bij een advocaat langs hoeven.

Plaats een reactie